Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Magistrsko delo (EMŠA)

Magistrsko delo je pisno zaključno delo, ki je rezultat samostojnega dela študenta/-ke in izkazuje med študijem pridobljeno znanje o teoretičnih in praktičnih vidikih arhitekturnega in urbanističnega načrtovanja in oblikovanja

Prijava teme magistrskega dela

Elektronsko vlogo za odobritev teme magistrskega dela kandidati izpolnijo in oddajo v ŠIS-u. Vlogo potrdi Komisija za študijske zadeve na redni mesečni seji in je veljavna 1 leto od potrditve. Kandidat/-ka lahko podaljša veljavnost teme za dodatno leto, vendar največ enkrat.

Pregled in zagovor magistrskega dela

Formalno ustreznost magistrskega dela pred zagovorom preveri Komisija za pregled, zagovor in oceno zaključnega dela.

Vlogo za odobritev pregleda zaključnega dela kandidat/-ka odda v Referat za študentske zadeve, na e-naslov katja.knez@fa.uni-lj.si.

Predstavitveni plakati

Zaključno delo mora biti predstavljeno na plakatih v velikosti 70 x 100 cm.

Datumi pregledov in zagovorov

Datumi pregledov in zagovorov so objavljeni v študijskih koledarjih posameznih študijskih smeri.

Aktualne zagovore zaključnih del je mogoče spremljati v koledarju dogodkov.

Študijska pravila in pravilniki

Plačilo magistrskega dela

Na podlagi določila v 128. členu Statuta Univerze v Ljubljani morajo študentje brez statusa, ki dokončujejo študij po prekinitvi, plačati stroške dokončanja študija in stroške zagovora zaključnega dela. Statut Univerze v Ljubljani v 128. členu dodaja pojasnilo, da lahko brez plačila zaključnega dela študij zaključi kandidat:

  • ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela,
  • je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela,
  • od izgube statusa študenta nista minili več kot dve leti.