Šivanje mesta

Katja Orehek

  • Seminarska tema
  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Letnik
    5. letnik
  • Študijsko leto
    2021/22

Urbanizem je bil zasnovan z misljio o doseganju vsesplošno zdravega in kvalitetnejšega bivalnega okolja. Trenutno Velenjsko jezero ponuja raznolike rekreacijske dejavnosti lokalnim prebivalcem, prav tako pa deluje kot priljubljena destinacija dnevnih turistov.
Z vzpostavljanjem razvojne platforme v klasirnici, bo k Velenju gravitiralo vedno več ljudi, kateri delujejo znotraj razvoja trajnostne energije. Urbanistična zasnova zato nagovarja povezovanje lokalnih ter novih uporabnikov; lokalnim prebivalcem približa tehnološki razvoj in jih ozavešča o trajnostnih principih življenja, ljudem, delujočim v sklopu razvojne platforme pa približa življenjski slog Velenjčanov.