Šivanje mesta

Katja Orehek

  • Seminarska tema
  • Study programmes
    Single-Cycle Master Study Programme Architecture (EMŠA)
  • Year
    Year 5
  • Study year
    2021/22

Urbanizem je bil zasnovan z misljio o doseganju vsesplošno zdravega in kvalitetnejšega bivalnega okolja. Trenutno Velenjsko jezero ponuja raznolike rekreacijske dejavnosti lokalnim prebivalcem, prav tako pa deluje kot priljubljena destinacija dnevnih turistov.
Z vzpostavljanjem razvojne platforme v klasirnici, bo k Velenju gravitiralo vedno več ljudi, kateri delujejo znotraj razvoja trajnostne energije. Urbanistična zasnova zato nagovarja povezovanje lokalnih ter novih uporabnikov; lokalnim prebivalcem približa tehnološki razvoj in jih ozavešča o trajnostnih principih življenja, ljudem, delujočim v sklopu razvojne platforme pa približa življenjski slog Velenjčanov.