Zorc

Seminar ni in ne more biti simulacija arhitektove projektantske prakse. Seminar je prostor eksperimenta, kjer skozi mehanizem arhitekturnega ustvarjanja postavljamo hipoteze, kakšni so lahko vloga, priložnost in poslanstvo arhitekture v kompleksni družbi in svetu danes ter v prihodnje. Seminar je analitični laboratorij, kjer skušamo prepoznati, razumeti in sistematično razčleniti ustroj prostora in družbe, ki se skriva za njuno podobo. Seminar je tudi ustvarjalna delavnica, kjer s preizkušanjem ustaljenih ter zamišljanjem novih načrtovalskih metod in pristopov spoznavamo obstoječe in razvijamo nove arhitekturne rešitve. Vlogi se izmenjujeta in dopolnjujeta. Pri tem risbo in maketo cenimo predvsem kot miselno orodje in manj kot predstavitveno veščino.

Seminar ni in ne sme biti prostor ene misli, pogleda, pristopa, stališča, problema ali teme. Seminar je ogrodje odprte razprave, izmenjave mnenj, stališč, znanj in vprašanj med mentorji in študenti, individualno in v različno velikih skupinah, v letniku in med letniki. Kjer je vsak spodbujan in izzvan, da si uhodi lastno pot in se ne drži le sledi. Z obiski in doživljanjem zgrajenih arhitektur ter razgovorih ob projektnih preizkusih si zato skušamo razjasniti ne samo, kako arhitekturo konstruirati, temveč predvsem kako z njo uprostoriti vsakdanje in izjemne trenutke človekovega bivanja in delovanja.

Če nas vprašate, kaj je seminar, vam odgovorimo:
Seminar je vsakič znova vaja iz zamišljanja boljšega sveta.

seminarske teme
>>>

tema 21 / 22 Rok uporabe: (ne)omejeno

spremenljivost, prilagodljivost in ne-stalnost v arhitekturi

Vse bolj nestanovitne družbene, ekonomske in zdravstvene razmere ter okoljska kriza nas postavljajo pred velike izzive. Mobilnost, globalizacija in informacijska tehnologija s svojim razvojem rušijo zidove grajenega in spreminjajo naša življenja hitreje, kot temu uspeta slediti arhitektura in oblikovanje. Predvsem arhitektura se odziva počasneje, saj gradnja praviloma predstavlja drago in dolgoročno naložbo, ki jo krojijo razmere nepremičninskega trga in kapitala. Zato so spremenljivost, prilagodljivost in ne-stalnost pomembne in aktualne arhitekturne in oblikovalske teme. A paradoksalno, pogosto je prav togost arhitekture tista, ki ji omogoča vztrajanje skozi čas.

Kako razmišljati o časovnosti prostora in arhitekture? Kaj je spremenljivo in kaj stalno?

Kako bi prostor zgradili, vzpostavili, sestavili, razstavili ali prenesli, da bi (vz)trajal ob spremembah časa?

tema 20 / 21 Mesto pod kolesnicami

prostorski potencial površin za mirujoči promet

Povezana in avtonomna vozila, souporaba in elektrifikacija vozil, učinkovit javni prevoz ter udobna infrastruktura za kolesarje in pešce bodo v prihodnosti spremenila našo mobilnost in rabo prostora.

Kaj storiti s površinami in stavbami, ki smo jih v mestih v zadnjem stoletju prilagajali motornemu prometu? Ulice in ceste ne bodo izginile. Garaže, urejena in divja parkirišča pa so potencial za zgoščevanje in trajnostno preobrazbo mesta, izboljšanje bivalnih in delovnih razmer ter krepitev skupnosti.

Na primeru ljubljanskega Bežigrada smo raziskali zakonitosti opisane problematike ter prikazali možne scenarije prihodnjega razvoja mestnih površin, ki jih sedaj zaznamujejo kolesnice.

>>> povezava do spletne razstave >>>

tema 19 / 20 Misli za Kamnik

Arhitektura, ki (vz)traja. V prostoru in skozi čas. A predvsem v odgovornosti do Človeka in družbe.

Kamnik je eno tistih mest, za katera se zdi, da so najboljše čase že doživela. Trgovske in prometne poti so se preusmerile, zidovi gradov so razpokali, živahna obrt in velika industrija sta usahnili, zdraviliški vrvež je obmolknil. A Kamnik je mesto, ki vztraja. Trdno zagozden ob bregove Kamniške Bistrice in vznožje gora se vsakič znova prerodi, a pri tem ohranja obraz in spomin.

Študijski projekti na izbranih lokacijah v Kamniku sledijo strateškim premislekom občinske prostorske politike. Ob tem pa izhodišča nadgradijo in interpretirajo tako, da se razprejo mestotvorni potenciali lokacij ter javni značaj in povezovalna vloga novih stavb in ureditev. Lokacije in projekti kot izziv in priložnost za nov urbani razvoj. A odgovorno do kraja, človeka in družbe.

Naloge so bile oblikovane v sodelovanju z Občino Kamnik.

>>> povezava do spletne razstave >>>

novice
>>>

delavnica LASER & MODUL

V marcu 2022 bomo izvedli delavnico uporabe laserskega rezalnika na primeru izdelave maket modularnih kosov pohištva. V prvem delu se bodo udeleženci delavnice pod vodstvom članov Zavoda 404 spoznali z uporabo laserskega rezalnika. V drugem delu bodo pod mentorstvom Aleša Korpiča (Studio Tobias Putrih) in Anje Mencinger (Folds) načrtovali sistem in izdelali makete modularnega pohištva za »prvo stanovanje«.

Delavnica bo raziskovala pojme in izzive: sistem, modul, element, spoj, pravilo, variacija, fleksibilnost, prilagodljivost… vpete v okvir specifične tehnike izdelovanja in uporabe materiala. Število udeležencev je omejeno (24).