Ulice in aleje

Veronika Rogina, Tjaša Tahirovič

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Letnik
    3. letnik
  • Študijsko leto
    2019/20

Pri načrtovanju nove soseske v Kamniku je bilo upoštevanih več razvojnih usmeritev mestne prenove, pri čemer je bilo v ospredje postavljeno območje ob reki in nova zasnova poti. Tako se soseska, kot tudi reka, povežeta s starim mestnim jedrom in prek nove brvi z zdravstveno-izobraževalnim območjem na drugem bregu reke. 

Z razvojem različnih programov, ki odgovarjajo na že obstoječe, in se povežejo z novimi, se območje ponovno osmisli. Zasnovane so tudi različne stanovanjske tipologije, ki omogočajo ugodno bivanje različnih skupin prebivalcev. Objekti obdajajo atrije, dvignjene na ploščad, ki oblikujejo poljavni prostor in omogočajo odmik pritličnih stanovanj od javne ulice. Vhodi v stavbe so organizirani iz atrija, prek zasebnih teras, ki predstavljajo filter prehajanja iz javnega v zasebno. Na enak način se v višjih etažah vhodi oblikujejo z balkoni in vhodnimi nišami. Ganki v nadstropjih, orientirani na atrije, so zasnovani kot dvignjene ulice. V prvem nadstropju se objekta, ki si delita atrij, med seboj povežeta prek skupne terase z vrtički. Ganki preprečujejo direkten vdor svetlobe in pregrevanje bivalnih prostorov. Naravno senčenje objektov omogoča tudi visoka drevnina na zelenicah ter drevored, namenjen območju ob reki.

Povezava do analize Jezik vzorcev Kamnika

Odpiranje na ulico ~ Stavbe.2 / 12

Programski otoki ob liniji ~ Mesto.2 / 16

Fraktalizacija forme ~ Detajl / 06