Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Knjižnica

Knjižnica UL FA je visokošolska knjižnica, namenjena predvsem potrebam študentov, profesorjev in raziskovalcev fakultete pri študiju in pri njihovem pedagoškem ter raziskovalnem delu.

Delovni čas
Ponedeljek: 8:00–15:00
Torek–četrtek: 8:00–18:00
Petek: 8:00–14:00

Izven delovnega časa lahko gradivo vrnete v knjižni nabiralnik pred knjižnico.
Vodja knjižnice/nakup in obdelava gradiva
+386 1 20 00 723
Izposoja/Informacije
+386 51 315 658
+386 1 2000 751
Vnos bibliografij
+386 1 2000 751
Telefaks
+386 1 4257 414
E-naslov knjižnice

Medknjižnična izposoja
Facebook

Knjižnica skrbi za …

  • sistematično zbiranje, hranjenje in izposojo strokovnega gradiva,
  • dopolnjevanje zbirke obvezne in priporočene literature za študij pri posameznih predmetih,
  • dopolnjevanje referenčne čitalniške zbirke (slovarji, strokovni priročniki, enciklopedije …),
  • kontinuirano zbiranje in hranjenje vodilnih domačih in tujih revij s področja arhitekture in urbanizma,
  • dopolnjevanje osebnih bibliografij raziskovalcev,
  • dostop do informacijskih virov.

Namen knjižnice je utrjevanje njene aktivne vloge v izobraževalni in raziskovalni dejavnosti matične fakultete z nudenjem učinkovite podpore in z zagotavljanjem hitrih, visoko kakovostnih knjižničnih in informacijskih storitev pri zadovoljevanju informacijskih potreb njenih primarnih uporabnikov.