Novo urbano središče četrtne skupnosti Vič v Ljubljani

Žiga Mljač

  • Študijski programi
    Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)
  • Študijsko leto
    2020/21

Sodobni urbanizem predvideva zgoščevanje in preobrazbo urbanih površin ob glavnih mestnih vpadnicah v povezavi z načrtovanjem javnega potniškega prometa in mešanjem različnih dejavnosti. Poleg tega se mora znotraj mesta načrtovati več manjših centrov oziroma vozlišč, kjer je uporabnikom na voljo različen spekter vsebin, ki so dobro dostopne. Tako se prepreči nepotrebne migracije znotraj mest in skrajša potovalne čase. Problem se pojavi, ker so vlogo lokalnih centrov prevzela nakupovalna središča z velikimi parkirišči in odsotnostjo kvalitetnega odprtega javnega prostora. V nalogi se ukvarjam z vzpostavitvijo novega urbanega središča četrtne skupnosti Vič v Ljubljani, ki je danes neprepoznavno. V teoretičnih izhodiščih so predstavljena trajnostna načela urbanizma: pomen javnega potniškega prometa, mešana raba prostora, TOD, decentralizacija mesta in medsebojna povezanost četrtnih središč itd. Za zgodovinsko razumevanje prostora pri načrtovanju območja je v nalogi prikazan urbanistični razvoj Ljubljane ter podrobneje razvoj območja ob Tržaški cesti. Na podlagi ugotovitev in upoštevanjem teoretičnih izhodišč projektni del predstavlja zasnovo novega urbanega središča ob Tržaški cesti z načrtovanjem javnega potniškega prometa, osrednjim urbanim središčem, delitev javnega in zasebnega odprtega prostora in spremljajočo novogradnjo.