asist.
Kristijan Lavtižar

mag. inž. arh.

Je magister študija urbanizma Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani in študent doktorskega študija arhitekture, član katedre za urbanizem iste fakultete in sodelavec na seminarju FIKFAK pri izr. prof. Alenki Fikfak, pri diplomskih delih, magistrskih delih, pri predmetih ruralno načrtovanje, rurizem in ruralna arhitektura ter na arhitekturnih in urbanističnih delavnicah.

Praktične izkušnje je pridobival kot pripravnik v podjetju, LUZ, d. d. (2015), v Evropskem svetu prostorskih načrtovalcev ECTP-CEU (2015), LOCUS, d. o. o (2016) in Mestni občini Ljubljana (2017–2019). Deloval je tudi kot raziskovalec na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije (2015–2018) in Geodetskem inštitutu Slovenije (2018–2019).

Danes se posveča raziskovalnemu delu – Študiji odnosa prostora arhitekture in urbanizma ter javnega zdravja. Poudarek študije je na mikroklimatskih pogojih in ogroženih skupinah ljudi z visokim tveganjem za razvoj bolezni, povezanimi z onesnaženjem zraka in izdelavi modelov pregrevanja mest, modeliranje tokovnih razmer ter transporta onesnažil v urbanem okolju.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Study of urban greenery models to prevent overheating of parked vehicles in P + R facilities in Ljubljana
Znanstveni članek
2020

FIKFAK, Alenka, LAVTIŽAR, Kristijan, GROM, Janez Peter, KOSANOVIĆ, Saja, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. Study of urban greenery models to prevent overheating of parked vehicles in P + R facilities in Ljubljana, Slovenia. Sustainability. 2020, vol. 12, iss. 12 (art. 5160), 17 str., ilustr. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5160/htm, DOI: 10.3390/su12125160. [COBISS.SI-ID 21177859]

Urban design embracing the wind environment
Znanstveni članek
2020

LAVTIŽAR, Kristijan. Urban design embracing the wind environment. Research in ecology. June 2020, vol. 2, iss. 2, str. 23-31, ilustr. ISSN 2661-3379. https://ojs.bilpublishing.com/index.php/re/article/view/1739, DOI: 10.30564/re.v2i2.1739. [COBISS.SI-ID 42697987]

Razširitev pilotne zbirke pristojnosti mnenjedajalcev in vsebinska seznanitev akterjev na območju Prekmurja v JV Sloveniji : zaključno poročilo
Poročilo
2019

KRAJNC, Lucija, LAVTIŽAR, Kristijan, MESNER, Nika, RADOVAN, Dalibor, TRŠAN, Stane, KETE, Primož. Razširitev pilotne zbirke pristojnosti mnenjedajalcev in vsebinska seznanitev akterjev na območju Prekmurja v JV Sloveniji : zaključno poročilo. Ljubljana: Geodetski inštitut Slovenije, 2019. 118 str., 11 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 8798561]

Morfologija : državni prostorski red : zaključno poročilo
Poročilo
2019

FIKFAK, Alenka, GORŠIČ, Nina, GROM, Janez Peter, KONJAR, Miha, MUŠIČ, Barbara, NIKŠIČ, Matej, OSTAN, Aleksander, ČERVEK, Jernej, PERŠAK CVAR, Simona, LAVTIŽAR, Kristijan, MLJAČ, Žiga, POKUPEC, Nikola. Morfologija : državni prostorski red : zaključno poročilo. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2019. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 42036995]

Uporaba vetrnih modelov pri modeliranju zazidave na primeru soseske Novi Bežigrad v Ljubljani
Magistrsko delo
2019

LAVTIŽAR, Kristijan. Uporaba vetrnih modelov pri modeliranju zazidave na primeru soseske Novi Bežigrad v Ljubljani : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Lavtižar], 2019. VII, 94 str., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3790724]