“FABRKA” : idejna zasnova revitalizacije območja nekdanje industrije usnja na Vrhniki

Sara Fabijanič

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2023/24

Idejna zasnova obravnava območje nekdanje usnjarske industrije na Vrhniki. Zaradi razraščanja mesta je nekdaj odmaknjeno območje skozi leta postalo del mestne strukture. Posledično industrijski program danes meji na stanovanjsko tkivo in nekatere javne vsebine. Slednje zaradi vplivov urbanega, degradiranega območja težko zares živijo. Industrijski kompleks se nahaja na pomembni lokaciji, in sicer med razširjenim središčem mesta in njegovim naravnim zaledjem. Namesto povezovalne vloge območje s svojo introvertiranostjo prevzema nezaželeno ločevalno vlogo. Poleg povezovalnega potenciala je za območje mogoče razpoznati številne druge, še neizkoriščene potenciale. Ti so rezultat predhodno opravljenih analiz lokacij in so kasneje postali glavno vodilo za urbanistično ter arhitekturno zasnovo projekta. Magistrska naloga je zaradi trenutno delujoče industrijske dejavnosti na tem območju zastavljena kot dvofazni projekt. V prvi fazi so obravnavani tisti objekti, ki niso nujno potrebni za delovanje industrije ali pa so že več let opuščeni. V teh objektih so predvidene javne vsebine, ki so ključnega pomena za uspešno revitalizacijo. Z vnosom javnega programa in oblikovanjem novih odprtih bivalnih površin se že v prvi fazi spodbudi uporabo prostora. Druga faza temelji na predpostavki premestitve industrijske dejavnosti na vsebini primernejšo lokacijo. Z upoštevanjem te predpostavke se celotno območje napolni z vsebinami, ki primanjkujejo na širšem območju Vrhnike. Tako predlagana rešitev na celosten in trajnosten način predvidi revitalizacijo obravnavanega območja.