asist.
Primož Žitnik

univ. dipl. inž. arh.

Po končani gimnaziji v Škofji Loki se je vpisal na Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani. V času študija je svoje znanje izpopolnjeval na seminarjih štirih uveljavljenih arhitektov: prof. Vojteha Ravnikarja, izr. prof. Maruše Zorec, prof. Baka Gordona in prof. Miloša Florijančiča. Med študijem je sodeloval v ateljeju Carlos Mourăo Pereira (PT) in projektiral tudi več manjših projektov. Leta 2010 je z odliko diplomiral na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. Miloša Florijančiča. Med letoma 2011 in 2016 je sodeloval z Birojem Ravnikar-Potokar na projektih in arhitekturnih natečajih, za katere je prejel več nagrad in bil aktivno udeležen pri realizacijah. Od leta 2018 deluje v biroju Void arhitektura kot ustanovitelj in pooblaščeni arhitekt PA. S pedagoškim delom je pričel leta 2014 kot tehnični sodelavec, dejaven pri predmetih konstrukcije 1, konstrukcije 2 in projektiranje I-V, katerih nosilec je izr. prof. dr. Matej Blenkuš, u. d. i. a.

Umetniška dejavnost

Pokopališče Ankaran
Javni natečaj
2019

Pokopališče Ankaran, javni natečaj, 1. mesto

Ureditev starega mestnega jedra – Kastre v Ajdovščini
Javni natečaj
2017

Ureditev starega mestnega jedra – Kastre v Ajdovščini, javni natečaj, 1. mesto, nagrada Salona arhitekture Novi Sad (2020), realizacija

Prenova mestnega središča Murske Sobote
Javni natečaj
2016

Prenova mestnega središča Murske Sobote; javni natečaj, 1. mesto, realizacija

Ureditev odprtih javnih površin starega mestnega jedra Škofje Loke ter ureditev obrežja obeh Sor
Javni natečaj
2012

Ureditev odprtih javnih površin starega mestnega jedra Škofje Loke ter ureditev obrežja obeh Sor; javni natečaj, 1. mesto, nagrada Salona arhitekture Novi Sad (2018), nagrada Zlati svinčnik za odlično realizacijo (2015), realizacija