Ekstro – introvert : idejna zasnova prenove stavbe Češkoslovaškega magacina v Novem Sadu v družbeno-izobraževalno središče

Marko Brkić

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2023/24

Češkoslovaško skladišče (Češki magacin) je industrijska stavba, zaščitena kot spomenik kulture, ki je bila zgrajena leta 1921 v takratni industrijski coni Veliki Liman v Novem Sadu. Danes stavba stoji obkrožena s tremi študentskimi domovi, ki jo ločujejo od prvotnega industrijskega okolja. “Ekstro-introvert” je okrajšava izraza ekstrovertiran introvert (ambivert), ki se v psihologiji uporablja za tip osebnosti, ki ne sodi v nobeno skrajnost spektra. Vrstni red besed v konstrukciji skovanke nakazuje proces, s katerim želi projekt ekstrovertirati, torej znova integrirati na videz introvertirano in odtujeno Češko skladišče, z implementacijo novih programov in artikulacijo prostora v okolico. Magistrsko delo skuša ta problem predstaviti in rešiti skozi tri sklope. V prvem delu sta opisana razvoj in spreminjanje širšega konteksta, v drugem delu pa je konkretneje predstavljena ožja lega, opravljena je temeljita analiza arhitekture in stanja ter jasno opredeljeno razumevanje pomena Češkega magacina. Projekt skuša vse pomembne arhitekturne značilnosti ohraniti ter vanje posega samo na manjših območjih. Ugotovitve, opredeljene kot odgovori na problematiko, zastavljene v prvih dveh sklopih, začrtajo izhodišča in usmeritve za razvoj projekta prenove stavbe Češkoslovaškega skladišča v družbeno-izobraževalni center. Projekt je izveden na arhitekturni in urbanistični ravni. Vizija projekta želi ustvariti prostor, namenjen pretežno študentom, skozi katerega je zaželeno gibanje in zadrževanje javnosti. Predvideni programi projekta so menza (restavracija, bar), učilnice, čitalnica, razstavni prostor ter nabor večnamenskih zunanjih javnih prostorov. Projekt poleg tega, da je odgovor na specifične razmere, ne pretendira na rešitev vseh izpostavljenih problemov, temveč kaže upanje, da bo sčasoma ustvaril model, ki bo lahko generiral pozitiven razvoj, tako v ožjem kot širšem kontekstu.