Referat za študentske zadeve

Uradne ure
Pon – Čet
10:00 – 12:00
referat.fa@fa.uni-lj.si

Referat za študentske zadeve UL FA se ukvarja z administrativnimi vidiki vašega študija, svetuje in odgovarja na vaša vprašanja v zvezi s prijavno-sprejemnimi postopki, vpisnimi postopki, prijavami na izpite, prošnjami, študijskimi praksami, urniki… ter na druga vprašanja v zvezi s potekom vašega študija, vse do zagovora zaključnih del in podelitve diplomskih listin.

Študenti in kandidati za študij se lahko obrnete na nas po elektronski pošti na e-naslov: referat@fa.uni-lj.si

ali pa kontaktirate strokovno delavko, ki pokriva področje, ki vas zanima.

Za nujne zadeve se lahko dogovorimo tudi za termin izven uradnih ur ali organiziramo srečanje po ZOOM-u.

Kontakti

Vodja referata za študentske zadeve
Mojca Rozman
Kontakt

Področje dela

 • vodenje referata za študentske zadeve
 • svetovanje kandidatom in študentom
 • koordinacija postopka prijav na seminarje
 • tutorstvo za študente s posebnim statusom
 • strokovna podpora komisiji za študijske zadeve
Samostojna strokovna delavka
Andreja Anžin
Kontakt
+386 1 200 07 10
andreja.anzin@fa.uni-lj.si

Področje dela

 • informacije o enovitem magistrskem študijskem programu druge stopnje ARHITEKTURA (EMŠA)
 • sprejem vlog in obveščanje o sklepih Komisije za študijske zadeve na 1. in 2. stopnji študija
 • pogodbe za izvedbo študijske prakse
 • Erasmus študenti
 • urniki in rezervacije predavalnic
 • svetovanje kandidatom in študentom
Samostojna strokovna delavka
Danijela Šinkovec
Kontakt

Področje dela

 • informacije o univerzitetnem študijskem programu prve stopnje URBANIZEM (UŠU),
 • informacije o magistrskem študijskem programu druge stopnje URBANIZEM (MŠU),
 • pogodbe za izvedbo študijske prakse
 • izpitni roki, komisijski izpiti na I. in II. stopnji študija UŠU, MŠU in EMŠA
 • študentske izkaznice na I. in II. stopnji študija UŠU, MŠU in EMŠA
 • računi na vseh treh stopnjah študija
 • svetovanje kandidatom in študentom
Samostojna strokovna delavka
Katja Knez
Kontakt
+386 1 200 07 74
katja.knez@fa.uni-lj.si  

Področje dela

 • informacije o doktorskem študijskem programu Arhitektura (DRŠA)
 • evidenca izpitnih obveznosti DRŠA in vlog za Komisijo za doktorski študij
 • postopek prijave teme doktorske disertacije, priprave in zagovora doktorske disertacije
 • postopek zagovorov zaključnih del (repozitorij) na vseh treh stopnjah študija EMŠA, UŠU, MŠU in DRŠA
 • svetovanje kandidatom in študentom
 • zaupna oseba

Obvestila Referata za študentske zadeve

EMŠA / UŠU / MŠU Izbira mentorja seminarja 2023/24 / RAZGOVORI

EMŠA (za vpis v 2., 3., 4. in 5. letnik),
UŠU (za vpis v 2. in 3. letnik),
MŠU (za vpis v 2. letnik)

Terminski načrt izvedbe postopka za razvrstitev in vpis študentov v seminarje FA v štud. letu 2023/24 / Razgovori za sprejem v seminarje

Vpisi v študijsko leto 2023/24