Zaupna oseba

Na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani imamo ničelno toleranco do vsakršnega trpinčenja, nadlegovanja, spolnega nadlegovanja ali drugih oblik nasilja, ki pomenijo kršitev dostojanstva.

Zavezujemo se, da bomo na fakulteti dejavno zagotavljali prostor medsebojnega spoštovanja, varovanja dostojanstva, medsebojnega zaupanja in sprejemanja raznolikosti.

Vsem, ki so žrtve kakršnega koli nasilja, zagotavljamo varen prostor in zaščito ter dosledno izpeljavo vseh za to predvidenih postopkov v skladu s pravili Univerze v Ljubljani – Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na UL in študentov UL.

Če ste žrtev katere od oblik nasilja, kontaktirajte zaupno osebo za zaščito dostojanstva in osebnosti zaposlenih in študentk ter študentov. Prisluhnila vam bo, vas seznanila s postopki in vam pomagala pri nadaljnjih korakih.

Zaupna oseba na UL FA