IZBIRA MENTORJA SEMINARJA 2023/24

Razgovori za sprejem v seminarje

  • Objavljeno
    17. 7. 2023
  • Rubrika

EMŠA (za vpis v 2., 3., 4. in 5. letnik),
UŠU (za vpis v 2. in 3. letnik),
MŠU (za vpis v 2. letnik)

Terminski načrt izvedbe postopka za razvrstitev in vpis študentov v seminarje FA v štud. letu 2023/24:


PRIJAVA V ŠIS-u študenta (zavihek IZBIRA MENTORJA SEMINARJA)


pon., 17.7. – ned. 3.9.2023:

prijava študentov na do 3 seminarje, ki jih želijo obiskovati v naslednjem študijskem letu po vpisu v višji letnik
EMŠA: Projektiranje 2 – 5,
UŠU: Urbanistično projektiranje 2 in 3 in
MŠU: Urbanistično projetiranje 2).
Študent glede na lastne preference izbere do 3 mentorje. Na 1. mestu je seminar, ki si ga študent najbolj želi obiskovati.

Razporeditev v seminar za študente, ki bodo v novem študijskem letu (23/24) prvič vpisani v 1. letnik (Projektiranje 1 – EMŠA / Urbanistično projektiranje 1 – UŠU, MŠU), opravi referat v mesecu oktobru.

RAZGOVORI
pon. 4.9. – pet., 8.9.2023: razgovori za sprejem v seminarje.
Termini za razgovore bodo določeni v dogovoru z mentorji in objavljeni na spletni strani UL FA pod obvestili in v koledarju dogodkov.

OCENJEVANJE
pon., 11.9. – pet., 15.9.2023: Vsakega potencialnega kandidata mentor seminarja oceni z oceno 6 – 10 (pozitivne ocene) ali z oceno »NEG« za negativno oceno. Ocene ostajajo skrite in se jih ne objavlja.
Na seznamu za vnos ocene se bodo pojavili zgolj študenti, ki so določen seminar izbrali. To pomeni, da mentor študenta ne more sprejeti v seminar, če se na seminar ni prijavil.
Za študenta, ki se je prijavil, vendar ni prišel na razgovor, mentor NE poda ocene.

RAZPOREDITEV V SEMINAR
po zaključenih ocenjevanjih se bo izvedla razporeditev študentov po posameznih seminarjih glede na njihovo preferenco in oceno, ki so jo dobili na razgovoru.
Študent do informacije, v kateri seminar je bil dodeljen, dostopa v zavihku Moji podatki -> Osebni podatki, v sredo, 27.9.2023.

Študenti, ki se ne bodo uspeli uvrstiti v izbrane seminarje, bodo na prosta mesta po drugih seminarjih razvrščeni po naključnem redu.

Študenti, ki se odpravljajo na celoletno ali polletno izmenjavo Erasmus v tujino, to pri izbiri v sistemu ŠIS posebej označijo in ne izbirajo mentorja.

MENJAVA MENTORJA SEMINARJA
Menjava mentorja seminarja je možna samo s soglasjem obeh nosilcev seminarjev na začetku študijskega leta.
Obrazec je objavljen na spletni strani UL FA pod Študentske Informacije -> Vloge in obrazci za študente

DODATNE INFORMACIJE: mojca.rozman@fa.uni-lj.si

Razgovori za sprejem v seminarje

EMŠA – Redni seminarji / Projektiranje 2, 3, 4. in 5

SEMINAR AŽMAN

Datum: ponedeljek, 4.9.2023

Ura: 9:00

Prostor: seminar (soba 24)

Arhitektura in preoblikovani teritoriji: nove agende ekstremnega urbanizma

Geografsko površje teritorijev se dramatično spreminja zaradi ekstremnih podnebnih pojavov.

S tem se spreminjajo tudi arhitekturna in urbanistična lokacija, arhitekturne in urbanistične zasnove in gradnje. Zanima nas, kakšne novosti v oblikovanju takšne situacije prinašajo, saj morajo arhitekti in urbanisti prilagoditi svoje strategije, načrte, materiali, konstrukcije in drugo, da bi se soočili s spreminjajočimi se pogoji.

SEMINAR BLENKUŠ

Datum: torek, 5.9.2203

Ura: 13:00

Prostor: risalnica 35 – seminar Blenkuš

Trajnostno načrtovanje stavb za izobraževanje in raziskovanje

Seminar Blenkuš se bo v študijskem letu 23/24 v sklopu skupnega projekta Naprej Univerza (ULTRA) posvetil pripravi smernic za trajnostno in vzdržno prenovo in novogradnjo stavb Ljubljanske Univerze. Na podlagi že izdelane seminarske metodologije trajnostnega ravnanja z naravnimi in človeškimi viri bomo skozi tri vzporedne scenariji načrtovali prenove / obnove / nadomestne gradnje več univerzitetnih stavb v mestnem središču.

Rezultat celoletnega dela študentov od 2. do 5. letnika bo 9 konkretnih projektov izdelanih na treh lokacijah po 3 različnih scenarijih, kakor tudi skupno orodje vrednotenja in odločanja v procesu prenove in novogradnje stavb za izobraževanje in raziskovanje.

SEMINAR DEŠMAN

Datum: ponedeljek, 4.9.2023

Ura: 12:00

Prostor: risalnica št. 3 – seminar Dešman

SEMINAR GLAŽAR

Datum: 6.9.2023

Ura: 10:00

Prostor: kabinet 62

SEMINAR GREGORSKI

Datum: ponedeljek, 4.9.2023

Ura: 11:00

Prostor: seminar – risalnica 34

SEMINAR KRUŠEC

Datum: ponedeljek, 4.9.2023

Ura: 10:00

Prostor: Predavalnica 2

S seboj prinesite izbrane primere dosedanjega študijskega dela. Lepo pozdravljeni!

Letošnji seminar bo sestavljen iz niza arhitekturnih delavnic, ki bodo vezane na aktualne problematike in izzive sodobnega časa. Ena izmed delavnic bo izvedena skupaj z gostujočim strokovnjakom iz tujine. Vrhunec letošnjega seminarskega dela bo predstavljala delavnica tipa “design and build” kjer bodo študentje imeli priložnost sodelovati pri zasnovi in izvedbi manjšega objekta. Predvidoma v oktobru in maju bosta organizirani dve ekskurziji. Krajša v Benetke in daljša na Japonsko. Med letom bodo enkrat na mesec organizirani torkovi seminarski večeri na katerih bodo predavali vabljeni predavatelji. Prav tako bo tudi letos organizirano t.i. seminarsko branje v okviru katerega bodo študenti ob petkih predstavili izbrane teme. V okvirju seminarja bomo skozi študijsko leto skupaj obiskali več razstav.

SEMINAR PEROVIĆ

Datum: torek, 5.9.3023

Ura: 10:30

Prostor: seminarska učilnica Perović

SEMINAR PLANIŠČEK

Datum: torek, 5.9.2023

Ura: 10:00

Prostor: kabinet št. 36

SEMINAR PRINČIČ

Datum: 7.9.2023

Ura: 9:00

Prostor: soba 26

SEMINAR SADAR

Datum: torek, 5.9.2023

Ura: 10:00

Prostor: kabinet 19, 1. nad. stara stavba

SEMINAR ZORC

Datum: 4.9.2023

Ura: 10:00

Prostor: risalnica 63

SEMINAR ZOREC

Datum: torek, 5.9.2023 SPREMEMBA!

Ura: 12:00

Prostor: kabinet 40

SEMINAR ŽNIDARŠIČ

Datum: 5.9.2023

Ura: 16:00

Prostor: seminar Žnidaršič

V prihodnjem študijskem letu se bomo na seminarju osredotočili na razumevanje odnosa med naravnimi procesi in človekovim delovanjem, poglobili se bomo v vrednote in materialnost dediščine Kostanjevice na Krki in skozi nove interpolacije v obstoječem mestnem tkivu raziskovali prostore, materialnost in programe, ki bodo ključni za ohranitev in razvoj kraja v prihodnosti. Več o temi in poteku dela lahko preberete na plakatu. 

Vabljeni na razgovor za sprejem v ekipo seminarja Žnidaršič! Na razgovor prinesite dva do tri najljubše projekte iz preteklih študijskih let in pripravite kakšno vprašanje tudi za nas.

EMŠA – Usmerjeni seminarji / Projektiranje 4 in 5

SEMINAR ČEFERIN

Datum: ponedeljek, 4.9.2023

Ura: 14:30

Prostor: kabinet št. 18

SEMINAR ČERPES

Datum: 8.9.2023

Ura: 12:00

Prostor: Kabinet 43

SEMINAR FIKFAK

Datum: 6.9.2023

Ura: 9:00

Prostor: risalnica 21

SEMINAR FILIPIČ GORENŠEK

Datum: 4.9.2023

Ura: 15:30

Prostor: kabinet 43

SEMINAR HUDNIK

Datum: 5.9.2023

Ura: 10:00

Prostor: Kabinet 72

SEMINAR IFKO

Datum: 6.9.2023

Ura: 10:30

Prostor: Kabinet 16

RevitLab Hrastnik:

Industrijska dediščina za trajnostno preobrazbo Hrastnika

V letošnjem študijskem letu bomo raziskovali možnosti za ponovno oživitev opuščene rudarske dediščine v središču Hrastnika. V dveh seminarjih – Ifko in Hudnik – bomo skupaj s prebivalci z vključujočim pristopom razvijali različne programsko oblikovne rešitve prilagojene ponovne rabe stavb in celotnega območja.

Raziskovali bomo kaj so nove priložnosti razvoja za mesto, kako okoljsko odgovorno živeti in delati v prihodnosti ter predvsem kako snovati trajnostne prostorsko arhitekturne rešitve, ki bodo prispevale k zeleni preobrazbi mesta in regije.

Naloga je del Revitalizacijskega Laboratorija raziskovalnega projekta HEI-TRANSFROM – Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo (ARIS_J7-4146).

Dodatne informacije: sonja.ifko@fa.uni-lj.si

Lepo vabljeni!

SEMINAR SLAK

Datum: petek, 8. septembra 2023

Ura: 10:00

Prostor: Kabinet št. 29

Na razgovor prinesite kakšen primer svojega dela iz prejšnjih let študija.

Seminar Slak je prvenstveno usmerjen v inovativne, izvirne ali eksperimentalne rešitve konstrukcijskih sistemov v arhitekturi ter v iskanje idealnih razmerij med stavbnimi elementi in komponentami glede na material, energetsko učinkovitost in trajnostno specifiko gradnje znotraj arhitekturnega dela. Ob glavni nalogi se letos izvaja tudi arhitekturno-urbanistična delavnica za ureditev središča manjšega kraja.

JOINT DESIGN STUDIO IN ENGLISH (T. ZUPANČIČ, NOVLJAN, ROBINSON)

T. ZUPANČIČ / NOVLJAN:

Datum: torek, 5.9.2023

Ura: 12:00 – 13:00

Prostor: kabinet 28

S seboj prinesite lanski seminar v PDF, na USB ključku.

ROBINSON:

Datum: torek, 5.9.2023

Ura: 10:00 – 11:00

Prostor: central space of the mansarda (attic).
Note: although not mandatory, students who enroll in the studio are encouraged to attend both fall and spring semesters.

EMŠA – Usmerjeni seminarji / Projektiranje 5

SEMINAR BELUŠIČ

Datum: 6.9.2023

Ura: 11:00

Prostor: kabinet 27

SEMINAR DEBEVEC

Datum: 14.9.2023

Ura: 8:00-10:00

Prostor: kabinet 69

SEMINAR LAH

Datum:

Ura:

Prostor:

SEMINAR MEDVEŠEK

Datum: 7.9.2023

Ura: 17:00

Prostor: kabinet 36

SEMINAR ZBAŠNIK

Datum: torek, 5.9.2023

Ura: 12:00

Prostor: kabinet št. 17, po predhodni najavi lahko tudi na ZOOM povezavi

SEMINAR D. ZUPANČIČ

Datum: 12.9.2023

Ura: 12:00

Prostor: kabinet

UŠU Seminarji / Urbanistično projektiranje 2 in 3

SEMINAR ČERPES

Datum: 8.9.2023

Ura: 12:00

Prostor: Kabinet 43

SEMINAR FIKFAK

Datum: 6.9.2023

Ura: 9:00

Prostor: risalnica 21

SEMINAR FILIPIČ GORENŠEK

Datum: 4.9.2023

Ura: 15:30

Prostor: kabinet 43

SEMINAR JUVANČIČ

Datum: 6.9.2023

Ura: 10h

Prostor: kabinet 42

MŠU Seminarji / Urbanistično projektiranje 2

SEMINAR AŽMAN

Datum: ponedeljek, 4.9.2023

Ura: 9:00

Prostor: seminar (soba 24)

Arhitektura in preoblikovani teritoriji: nove agende ekstremnega urbanizma

Geografsko površje teritorijev se dramatično spreminja zaradi ekstremnih podnebnih pojavov.

S tem se spreminjajo tudi arhitekturna in urbanistična lokacija, arhitekturne in urbanistične zasnove in gradnje. Zanima nas, kakšne novosti v oblikovanju takšne situacije prinašajo, saj morajo arhitekti in urbanisti prilagoditi svoje strategije, načrte, materiali, konstrukcije in drugo, da bi se soočili s spreminjajočimi se pogoji.

SEMINAR ČERPES

Datum: 8.9.2023

Ura: 12:00

Prostor: kabinet 43

SEMINAR FIKFAK

Datum: 6.9.2023

Ura: 9:00

Prostor: risalnica 21

SEMINAR FILIPIČ GORENŠEK

Datum: 4.9.2023

Ura: 15:30

Prostor: kabinet 43

SEMINAR HOČEVAR

Datum: 4.9.2023

Ura: 15:30

Prostor: kabinet 43

SEMINAR JUVANČIČ

Datum: 6.9.2023

Ura: 10h

Prostor: kabinet 42

SEMINAR OSTAN

Datum: sreda, 6.9.2023

Ura: 12:00

Prostor: pred ložo

SEMINAR T. ZUPANČIČ

Datum: 5.9.2023

Ura: 12:00 – 13:00

Prostor: kabinet 28