Povezovanje v trajnostno prihodnost

Marijana Kremenović

  • Seminarska tema
  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Letnik
    5. letnik
  • Študijsko leto
    2021/22

Na območju stare elektrarne prostor povežem z ostalimi objekti z novo potjo. Na novi poti se vzpostavljajo novi ambienti, kateri oživijo prostor in ustvarjajo več kvalitetnejših kotičkov za ljudi.
Na južnem delu območja umestimo hotel, kateri ima pogled na glavne dominante Velenja, vključno z jezerom. Hotel se vzpostavi kot dodatna dominanta v prostoru s svojo višino in postavitvijo na zanimivo lokacijo.
Območje ob stari elektrarni se poveže tudi južno z industrijsko cono, v katero umestimo dva zelena pasova. Le ta sta namenjena delavcem, kateri lahko preživljajo svoj prosti čas med delom in kjer pridobijo novo energijo/kreativnost za delo.
Ključ celotnega novega urbanizma v Velenju je povezovanje kvalitetnih obstoječih in novih javnih prostorov z rekreativno potjo, kjer se lahko ljudje umaknejo iz vsakodnevnega mestnega vrveža in preživijo čas v naravi, kljub temu da živijo v industrijskem mestu.
Javni ambienti kjer se lahko ljudje zadržujejo in preživljajo čas v kvalitetnem okolju so ključni za razvoj prebivalcev mesta. S tem tudi omogočimo mestu trajnostni razvoj v prihodnost.