Panji v oblakih

Jaša Benčič

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2022/23

Svet se sooča s problematiko upada čebelje populacije, kar predstavlja grožnjo za naš ekosistem in svetovno prehrambno verigo. Glavni cilj projekta je omogočiti čebeljim družinam nemoteno prehranjevanje med pasivnim in aktivnim stanjem neodvisno od letnega časa in zunanjih dejavnikov. Čebelje kolonije se glede na potrebe opraševanja, umetno razmnožujejo v umetno ustvarjenem prostoru s panji, kjer je čebelam zagotovljeno optimalno okolje. Panje se nato izvozi na potrebne lokacije za opraševanje. poleg tega projekt vključuje tudi javni prostor  v parterju in v osrednji stavbi, ki je namenjen mestu in spodbujanju ozaveščanja o pomenu čebel za naš planet ter nadaljevanje tradicije čebelarstva na Slovenskem.