Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Študijska praksa MŠU

 • Urna obremenitev
  • Druge oblike študija
   60
  • Samostojno delo
   90
 • Jezik
  Slovenščina
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  Odgovorni vodja na področnem ministrstvu oz. projektno-raziskovalne skupine da študentu nalogo po lastnem izboru oz. presoji v okviru trenutnega dela na oddelku. Študent spremlja upravni postopek dela na urbanističnem projektu.

Postopek in potrditve prakse

Obrazec za potrditev prakse dobite v referatu za študentske zadeve. Obrazec v referatu lahko prevzamete, ko imate urejeno pogodbo o praksi.

Z inštitucijo je potrebno skleniti pogodbo, ki jo dobite v Referatu za študentske zadeve (ga. Šinkovec), priloga »Okvirni program dela«.

Vzorec pogodbe inštitucija pošlje v pregled na naslov alenka.fikfak@fa.uni-lj.si.
Priloga k pogodbi »Potrdilo delovnega mentorja o izobrazbi«.

Delovni mentor mora imeti izobrazbo iz področja urbanizma ali sorodnih ved, najmanj 8 ravni (SOK; glede na Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij, 2016).

Potrjeno in pregledano pogodbo oddate v Študentskem referatu ga. Danijeli Šinkovec.

Oddate samo potrjeno potrdilo o praksi koordinatorju študijske prakse.

Prakso lahko na podlagi prijave izvajate pri: Ministrstvu za okolje in prostor RS, Urbanističnem inštitutu RS, Ljubljanskem urbanističnem zavodu. 

Pomoč pri urejanju prakse, e-pošta: alenka.fikfak@fa.uni-lj.si, s pripisom stopnje študija in izbrano institucijo.

Prakso lahko izvedete tudi na drugih institucijah, po individualnem dogovoru (občine, biroji ipd.).

https://www.fa.uni-lj.si/studij/studijska-praksa/