Krajinska arhitektura

 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   30
  • Vaje
   15
  • Samostojno delo
   15
 • Jezik
  Slovenščina
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  Izpolnjeni splošni študijski pogoji za vpis v tekoči letnik.