doc.
Aleksander Ostan

univ. dipl. inž. arh.

Aleksander Saša Ostan je od leta 2018 docent na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, vodi tri predmete in je mentor pri mag. nalogah na arh. in urb. ter na dokt. študiju. Je predsednik komisije za zagovor mag. nalog ter član komisije za Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani, ki zastopa FA.

Pred 2018 je predaval na oddelku za arhitekturo Univerze v Mariboru, še prej na visoki šoli za umetnost Famul Stuart v Ljubljani. Med 1993 in 2003 je bil nacionalni mentor na evropskih poletnih šolah arhitekture EASA.

Ostan je član ZAPS (preds. Matične sekcije arh.), DAL, DUPPS, DAP, Združenja zgodovinskih mest Slovenije ter svetovalec za urbanizem in arhitekturo v nekaterih slovenskih mestih. Vodi komisijo za arhitekturo in oblikovanje pri Prešernovem skladu in strokovne ekskurzije po Ljubljani in Sloveniji za mednarodno mrežo Guiding architects.

Je avtor razprav in člankov v strokovnih revijah in knjigah, vodi delavnice, raziskuje, žirira in oblikuje razstave ter fotografira in riše. Z N. Pavlin vodita Atelje Ostan Pavlin, kjer se ukvarjajo s kulturo bivanja, arhitekturnim projektiranjem in urbanističnim načrtovanjem. Mnogo del je bilo nagrajenih doma in v tujini. Ostan zagovarja celostni pristop k prostoru (od velikega do majhnega merila), ki prepleta teorijo in prakso, kulturo in naravo, tradicijo in invencijo, globalno in lokalno, prenove in novogradnje.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Staro kot navdih za novo : principi naselbinske dediščine kot vir za sodobne urbanistične in arhitekturne stvaritve
Poglavje v zborniku
2014

OSTAN, Aleksander. Staro kot navdih za novo : principi naselbinske dediščine kot vir za sodobne urbanistične in arhitekturne stvaritve. V: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ur.), MALEŠIČ, Martina (ur.). Arhitekturna zgodovina 2. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2014, str. 212-234, ilustr. [COBISS.SI-ID 83151617]

Meje mesta : od prvobitne jase do hiperurbanega sveta : hitri sprehod od nastanka mesta do megalopolisa
Znanstveni članek
2013

OSTAN, Aleksander. Meje mesta : od prvobitne jase do hiperurbanega sveta : hitri sprehod od nastanka mesta do megalopolisa. Emzin, ISSN 1318-5497, nov. 2013, letn. 23, št. 1/2, str. 63. [COBISS.SI-ID 279278336]

Trajnostna arhitektura in urbanizem v XXI. stoletju : izzivi za stroko, gospodarsvto in politiko
Poglavje v zborniku
2010

OSTAN, Aleksander. Trajnostna arhitektura in urbanizem v XXI. stoletju : izzivi za stroko, gospodarsvto in politiko. V: VUKELIČ, Željko (ur.). Razvojne in poslovne priložnosti : zbornik. Ljubljana: Inženirska zbornica Slovenije, 2010, str. 13-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 82276865]

(Z)možnosti arhitekture v času globalizacije
Poglavje v zborniku
2008

OSTAN, Aleksander. (Z)možnosti arhitekture v času globalizacije. V: BELAK, Mateja (ur.), et al. Sporočila prostora: arhe: arheologija - arhitektura. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008, str. 33-52, ilustr. [COBISS.SI-ID 28827437]

O celovitem doživljanju prostora : arhitektovo snovanje med teorijo in prakso, prostorom in časom, poetiko in simboliko
Znanstveni članek
2005

OSTAN, Aleksander. O celovitem doživljanju prostora : arhitektovo snovanje med teorijo in prakso, prostorom in časom, poetiko in simboliko. Poligrafi, ISSN 1318-8828. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, št. 38, str. 175-192. [COBISS.SI-ID 241348864]

Umetniška dejavnost

Interpretacijski center Ig
Projekt
2021

Kolesarska pot Bohinj
Projekt
2010

Kolesarska pot Bohinj, 2010, osnovna zanka; dodatki počivališče Senožeta in Brv na Rju 2020; nagrada Zlati Svinčnik (2011), nagrada Maks Fabiani (2014), EU CASCO award (2018) idr.

Poslovilni objekt v Apačah
Nominacija
2018

Poslovilni objekt v Apačah; nominacija za mednarodno nagrado Piranesi (2018)

Kapelica v Bovcu
Nominacija
2017

Kapelica v Bovcu; nominacija za mednarodno nagrado Piranesi (2017) in za mednarodno Gubbio prize (2018)

Drevesna opazovalnica Celje
Nominacija
2015

Drevesna opazovalnica Celje; nominaciji za Plečnikovo nagrado in za mednarodno nagrado Piranesi, EU CASCO award (2018), EU izbor razstava Triplewood (2018), izbor EU YOSTAR razstava in publikacija, izbor slovenske arhit. v razstavišču v Tivoliju v LJ, izbor salona DANS Novi Sad (2019)