Assistant Professor
Aleksander Ostan

univ. dipl. inž. arh.

Scientific research activity

Staro kot navdih za novo : principi naselbinske dediščine kot vir za sodobne urbanistične in arhitekturne stvaritve
Chapter in a collection
2014

OSTAN, Aleksander. Staro kot navdih za novo : principi naselbinske dediščine kot vir za sodobne urbanistične in arhitekturne stvaritve. V: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ur.), MALEŠIČ, Martina (ur.). Arhitekturna zgodovina 2. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2014, str. 212-234, ilustr. [COBISS.SI-ID 83151617]

Meje mesta : od prvobitne jase do hiperurbanega sveta : hitri sprehod od nastanka mesta do megalopolisa
Scientific article
2013

OSTAN, Aleksander. Meje mesta : od prvobitne jase do hiperurbanega sveta : hitri sprehod od nastanka mesta do megalopolisa. Emzin, ISSN 1318-5497, nov. 2013, letn. 23, št. 1/2, str. 63. [COBISS.SI-ID 279278336]

Trajnostna arhitektura in urbanizem v XXI. stoletju : izzivi za stroko, gospodarsvto in politiko
Chapter in a collection
2010

OSTAN, Aleksander. Trajnostna arhitektura in urbanizem v XXI. stoletju : izzivi za stroko, gospodarsvto in politiko. V: VUKELIČ, Željko (ur.). Razvojne in poslovne priložnosti : zbornik. Ljubljana: Inženirska zbornica Slovenije, 2010, str. 13-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 82276865]

(Z)možnosti arhitekture v času globalizacije
Chapter in a collection
2008

OSTAN, Aleksander. (Z)možnosti arhitekture v času globalizacije. V: BELAK, Mateja (ur.), et al. Sporočila prostora: arhe: arheologija - arhitektura. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008, str. 33-52, ilustr. [COBISS.SI-ID 28827437]

O celovitem doživljanju prostora : arhitektovo snovanje med teorijo in prakso, prostorom in časom, poetiko in simboliko
Scientific article
2005

OSTAN, Aleksander. O celovitem doživljanju prostora : arhitektovo snovanje med teorijo in prakso, prostorom in časom, poetiko in simboliko. Poligrafi, ISSN 1318-8828. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, št. 38, str. 175-192. [COBISS.SI-ID 241348864]

Artistic activity

Interpretacijski center Ig
Project
2021

Kolesarska pot Bohinj
Project
2010

Kolesarska pot Bohinj, 2010, osnovna zanka; dodatki počivališče Senožeta in Brv na Rju 2020; nagrada Zlati Svinčnik (2011), nagrada Maks Fabiani (2014), EU CASCO award (2018) idr.

Poslovilni objekt v Apačah
Nomination
2018

Poslovilni objekt v Apačah; nominacija za mednarodno nagrado Piranesi (2018)

Kapelica v Bovcu
Nomination
2017

Kapelica v Bovcu; nominacija za mednarodno nagrado Piranesi (2017) in za mednarodno Gubbio prize (2018)

Drevesna opazovalnica Celje
Nomination
2015

Drevesna opazovalnica Celje; nominaciji za Plečnikovo nagrado in za mednarodno nagrado Piranesi, EU CASCO award (2018), EU izbor razstava Triplewood (2018), izbor EU YOSTAR razstava in publikacija, izbor slovenske arhit. v razstavišču v Tivoliju v LJ, izbor salona DANS Novi Sad (2019)