Prvi vpis v študijski program

Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)

Prijavno-sprejemni in vpisni postopek

Razpis za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024 bo objavljen na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Univerze v Ljubljani.

Objavljen je razpis za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024:

Rok za oddajo prijave v portal eVŠ: petek, 1. september 2023

Informativni dan

16. junij 2023 ob 13. uri, Plečnikova soba, UL FA, Zoisova 12, Ljubljana

Način prijave

Kandidati za vpis v razpisane študijske programe se prijavljajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo oddajo tudi vlogo za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani.

Prijavo za vpis kandidati oddajo z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico), bodisi z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS , ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

Podpora pri izpolnjevanju prijave za vpis

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC) e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 20 02 (ponedeljek–petek: 8.00–22.00)
tel. za klice iz tujine: + 386 1 478 85 90

Kontaktna oseba na UL FA

Danijela Šinkovec
danijela.sinkovec@fa.uni-lj.si
tel.: 01 200 07 80

Information guide for international students - Living in the Republic of Slovenia - Temporary resident permit

Prijavni roki za slovenske državljane/-ke in državljane/-ke držav članic EU

Prvi prijavni rok

Rok za prijavo je do vključno petka, 1. septembra 2023.

Število vpisnih mest

Redni: 30
Izredni: 5

Prijavni roki za tujce/-ke iz držav nečlanic EU

Prijavijo se lahko državljani/-ke držav nečlanic Evropske unije.

Prvi prijavni rok

Rok za prijavo je do vključno petka, 1. septembra 2023.

Število vpisnih mest

Redni: 9
Izredni: 1

Prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva

Prvi prijavni rok

Rok za prijavo je do vključno petka, 1. septembra 2023.

Število vpisnih mest

Redni: 1
Izredni: 0

Prijavni rok za vpis v višji letnik po merilih za prehode

V 2. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Urbanizem se lahko prepiše študent, če:

  • izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program,
  • so na voljo prosta mesta,
  • je v celoti opravil študijske obveznosti v nižjem letniku na prvotnem programu in
  • če se obseg vsebin magistrskega študijskega programa druge stopnje Urbanizem od vsebin 1. letnika prvotnega študijskega programa ne razlikuje za več kot 30 kreditnih točk.

Študijska komisija UL FA lahko predpiše študentu dodatne obveznosti (diferencialne izpite) do 40 kreditnih točk, ki jih mora opraviti do zaključka novega študija.

Prvi prijavni rok

Rok za prijavo je do vključno petka, 1. septembra 2023.

Število vpisnih mest

Državljani Republike Slovenije in EU

Redni: 3
Izredni: 1

Tujci

Redni: 2
Izredni: 1

Slovenci brez Slovenskega državljanstva

Redni: 1
Izredni: 0

Prijavni rok za vpis na vzporedni študij

Kandidati, ki želijo na UL študirati vzporedno na dveh študijskih programih, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut UL za vzporedni študij.

Prvi prijavni rok

Rok za prijavo je do vključno petka, 1. septembra 2023.

Število vpisnih mest

Redni: 3
Izredni: 1