Stara elektrarna – nazaj v prihodnost

Laura Gradišar in Anže Muršak

  • Seminarska tema
  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Letnik
    4. letnik
  • Študijsko leto
    2021/22

Stara Elektrarna Velenje se nahaja v Škalah v neposredni bližini muzeja premogovništva in okoljskega inštituta. Od 70ih let prejšenga stoletja Elektrarna Velenje ne obratuje več in je v celoti izpraznjena. Cilj naloge je Staro Elektrarno ponovno oživeti in prebivalcem Velenja ponuditi nove kvalitetne prostore.

Sam proces dela se je začel z analizo stavbe in okolice, v kateri se nahaja. Po analizi same stavbe, sva ugotovila, da je v njej veliko kvalitetnih svetlih prostorov v nadstropju in hkrati tudi nekaj nekvalitetnih temnih prostorov v pritličju. Glede na analizo osvetljenosti sva kasneje prostorom dodelila primeren program. Problem temnega pritličja sva rešila z odprtjem fasade v pritličju in vzpostavitvijo novega prehodnega prostora.
S tem Elektrarna postane nov javni prostor in v svoje prostore povabi ljudi. Glede na programe, ki se nahajajo v okolici, sva se odločila, dati novemu programu Stare Elektrarne poudarek na krožnem gospodarstvu.
Cilj je bil vzpostaviti čimveč uporabnih prostorov, namenjenim izobraževanju in delavnicam, ki bi ozaveščale obiskovalce o novih prostopih apliciranja krožnega gospodarstva. Prav tako pa sva na željo občine v prostore Elektrarne umestila tudi dvorano za različne prireditvene dogodke. Pomembna se nama je zdela tudi ureditev strehe, ki obiskovalcu nudi poglede na Velenje. Na strehi vzpostaviva restavracijo z razglednimi terasami. Zaradi kulturnovarstvene zaščite fasade in kvalitetnih ambientov sva se odločila da ovoja in nosilne konstrukcije ne spreminjava. V prostor vstavljava nove volumne, ki so od obstoječega odmaknjeni in neodvisni. S celostno prenovo Stare Elektrarne v center krožnega gospodarstva se ustvari nova gonilna sila na področju trajnostnega razvoja ne le Velenja, ampak širše regije.