Urbanistična ureditev mikroklimatsko prijetnega in biotsko raznovrstnega območja na primeru Slovenske ceste v Ljubljani

Jana Tomičić

  • Študijski programi
    Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)
  • Študijsko leto
    2023/24

Diplomska naloga se osredotoča na izboljšanje mikroklimatskih pogojev v urbanih središčih in vzpostavitev večje biotske raznovrstnosti na primeru Slovenske ceste med Šubičevo ulico in Cankarjevo cesto v Ljubljani. Urbanistična ureditev se navezuje na scenarij, ki predpostavlja, da se javni promet umakne pod zemljo. Ob upoštevanju tega in izdelanih analiz, pregleda literature in referenčnih primerov, bom kot rezultat skušala oblikovati območje z izboljšanimi mikroklimatskimi pogoji in biotsko raznovrstnostjo.