Urbani turizem in rekreacija

Hana Kedić

  • Študijski programi
    Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)
  • Študijsko leto
    2023/24

Tema diplomske naloge se osredotoča na urbani turizem in rekreacijo, ki sta pomebna pri načrtovanju in obnovi naselij ter mest. V diplomski nalogi je opisan zgodovinski potek razvoja urbanega turizma in rekreacije, vrste urbanega turizma, katere so značilne turistične atrakcije mest, koristi in izzivi turizma, vloga turizma, vplivi turizma na ljudi. Pomemben del diplomske naloge je namenjen razmišljanju o vpliv na novo načrtovani soseski ob Velenjskem jezeru, namenjeni prepletu dejavnosti z rekreacijo in turizmom. Cilj diplomske naloge je bil na primeru pokazati na kakšen način lahko oblikujemo mesta in naselja z uporabo urbanega turizma in rekreacije.