Turizem za vas – kreativnost za nas! : idejna zasnova revitalizacije nekdanje tovarne Salvetti v Piranu

Kaja Šimičić

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2023/24

V magistrskem delu opozarjam na problematiko pomanjkanja raznolikih poslovnih prostorov za mlade v občini Piran. Kljub pestri ponudbi kulturnih, ustvarjalnih in izobraževalnih dogodkov se občina že leta sooča z negativnim selitvenim prirastom. Razlogov zato je več, vsekakor pa ni zanemarljiv vpliv masovnega turizma. Prevladovanje turistične panoge je privedlo do izrazitega porasta apartmajske dejavnosti in pomanjkanja ustreznih poslovnih prostorov. Mladi so tako postavljeni pred očitno izbiro – turizem ali nič. Mladi z željo po delu v kulturni in kreativni industriji posledično zapuščajo domač kraj in priložnosti iščejo drugod.

Tovarniški kompleks na Fornačah v Piranu je prvovrsten prostor za razvoj kulturno-kreativnega sektorja (KKS). Preteklost objekta je dokaj pestra, najbolj prepoznavni pa sta obdobji tovarne stekla in mila Salvetti ter filmskih studiev Viba filma. Izredno uspešna leta slovenskega filma potrjujejo, da je tako makro kot mikrolokacija primerna za nadaljnji razvoj kulturno-kreativnega sektorja.

V magistrskem delu načrtujem revitalizacijo degradiranega območja Fornač v Piranu, s katero bi zagotovila potrebne poslovne prostore za posameznike ali skupine ljudi, katerih delo sega v kulturno-kreativni sektor. Prostor z intervencijo postane programsko in ambientalno kakovosten in oživi degradirano okolje. Domačinom in širši okolici hkrati omogoči nova delovna mesta, kar je prvi korak k razvoju raznolike in dolgožive družbe.