doc.
Mojca Gregorski

univ. dipl. inž. arh.

Po diplomi na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani leta 2000 je izobraževanje nadaljevala na ETSAV v Španiji ter na Jagellonian University na Poljskem. V letih od 2000 do 2005 je pridobivala raziskovalne ter praktične izkušnje v arhitekturnih birojih v Sloveniji in tujini, od 2009 vodi lasten biro KONTRA arhitekti (prej MODULAR arhitekti).

Pedagoško, teoretično in raziskovalno delo povezuje z izkušnjami iz prakse, še posebej na področju arhitekture za vzgojo in izobraževanje. Raziskovalno in projektno delo objavlja v strokovni in znanstveni literaturi, znanje izmenjuje tudi kot predavateljica na domačih in tujih strokovnih srečanjih. Je članica različnih strokovnih komisij (ZAPS, Zavod za šolstvo, Ministrstvo za kulturo – Prešernov sklad idr.).

Poleg večjega števila objektov za izobraževanje obsega njen opus tudi projekte urbanističnih naselij, stanovanjskih objektov, poslovnih prostorov, športnih objektov, prenov kulturne dediščine, oblikovanja in postavitev razstav. Za svoje projekte je prejela več nagrad, med izstopajočimi so: Plečnikova medalja in več nominacij, 6 zlatih svinčnikov ZAPS, več nominacij za nagrado Mies van der Rohe in Piranesi, izbor med Europe 40 under 40, finalist WAF award, WAN2013 nagrada za najboljši izobraževalni objekt prihodnosti, finalistka nagrade THEPLAN ter številne nagrade na javnih in vabljenih natečajih.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Analiza stanja na področju arhitekture javnih vrtcev in šol v Sloveniji - evidentiranje, vrednotenje in varovanje primerov kakovostne (trajnostne) arhitekturne prakse
Projekt
2016

ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina (avtor, vodja projekta), BLENKUŠ, Matej, GREGORSKI, Mojca, NARDONI KOVAČ, Špela, ZAVIRŠEK HUDNIK, Damjana, ZORC, Mitja, CENCIČ, Majda, ŠTEMBERGER, Tina. Analiza stanja na področju arhitekture javnih vrtcev in šol v Sloveniji - evidentiranje, vrednotenje in varovanje primerov kakovostne (trajnostne) arhitekturne prakse : raziskovalni projekt Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2016, raziskava, COBISS.SI-ID 3819396

Pomen evidentiranja in vrednotenja stavb vrtcev v Sloveniji
Članek

GREGORSKI, Mojca, ZAVIRŠEK HUDNIK, Damjana, NARDONI KOVAČ, Špela. Pomen evidentiranja in vrednotenja stavb vrtcev v Sloveniji = The importance of registration and evaluation of kindergarten buildings in Slovenia. AR : arhitektura, raziskave, članek, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-NDL3T4TJ/?euapi=1&query=%27keywords%3dgregorski%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25 [COBISS.SI-ID 3551620]

Arhitektura vrtca sooblikuje družbo prihodnosti
Poglavje v zborniku

GREGORSKI, Mojca, ZAVIRŠEK HUDNIK, Damjana, NARDONI KOVAČ, Špela. Arhitektura vrtca sooblikuje družbo prihodnosti. V: Pogledi na prostor javnih vrtcev in osnovnih šol, znanstvena monografija, http://www.fa.uni-lj.si/filelib/8_konzorcijph/pogledi_na_prostor_javnih_vrtcev_in_osnovnih_sol_fa.pdf

21. stoletje - izzivi in ovire načrtovanja vrtcev v Sloveniji
Poglavje vzborniku

BRIŠKI, Boris, GREGORSKI, Mojca. 21. stoletje - izzivi in ovire načrtovanja vrtcev v Sloveniji. V: BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija (ur.). Arhitektura in gradnja vrtcev : strokovni seminar, Ljubljana, zbornik povzetkov konference, [COBISS.SI-ID 2318716]

Chameleon : flexible kindergarten
Publikacija

GREGORSKI, Mojca, LAŠIČ, Matic, KAJZELJ, Miha. Chameleon : flexible kindergarten, publikacija, [COBISS.SI-ID 261157376]

Umetniška dejavnost

Športni center Trebelno in dozidava šole
Projekt
2018

Športni center Trebelno in dozidava šole, avtorici: Mojca Gregorski, Martina Ferfila

Vrtec Kamnitnik, Škofja Loka
Projekt
2018

Avtorji: Mojca Gregorski, Miha Kajzelj, Matic Lašič, realizacija

Dozidava in novogradnja Glasbene šole Šoštanj
Projekt
2018

Avtorji: Mojca Gregorski, Miha Kajzelj, Matic Lašič, realizacija

Vrtec Poljčane
Projekt
2014

Avtorji Mojca Gregorski, Miha Kajzelj, Matic Lašič, realizacija

Prenova dvorca Sternthal, Kidričevo
Projekt
2014

Realizacija; avtorici: Mojca Gregorski, Katja Paternoster

Skandinavska hiša, Kurešček
Projekt
2014

Avtorja: Mojca Gregorski, Miha Kajzelj, realizacija