Assistant Professor
Mojca Gregorski

univ. dipl. inž. arh.

Scientific research activity

Analiza stanja na področju arhitekture javnih vrtcev in šol v Sloveniji - evidentiranje, vrednotenje in varovanje primerov kakovostne (trajnostne) arhitekturne prakse
Project
2016

ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina (avtor, vodja projekta), BLENKUŠ, Matej, GREGORSKI, Mojca, NARDONI KOVAČ, Špela, ZAVIRŠEK HUDNIK, Damjana, ZORC, Mitja, CENCIČ, Majda, ŠTEMBERGER, Tina. Analiza stanja na področju arhitekture javnih vrtcev in šol v Sloveniji - evidentiranje, vrednotenje in varovanje primerov kakovostne (trajnostne) arhitekturne prakse : raziskovalni projekt Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2016, raziskava, COBISS.SI-ID 3819396

Pomen evidentiranja in vrednotenja stavb vrtcev v Sloveniji
Article

GREGORSKI, Mojca, ZAVIRŠEK HUDNIK, Damjana, NARDONI KOVAČ, Špela. Pomen evidentiranja in vrednotenja stavb vrtcev v Sloveniji = The importance of registration and evaluation of kindergarten buildings in Slovenia. AR : arhitektura, raziskave, članek, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-NDL3T4TJ/?euapi=1&query=%27keywords%3dgregorski%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25 [COBISS.SI-ID 3551620]

Arhitektura vrtca sooblikuje družbo prihodnosti
Chapter in a collection

GREGORSKI, Mojca, ZAVIRŠEK HUDNIK, Damjana, NARDONI KOVAČ, Špela. Arhitektura vrtca sooblikuje družbo prihodnosti. V: Pogledi na prostor javnih vrtcev in osnovnih šol, znanstvena monografija, http://www.fa.uni-lj.si/filelib/8_konzorcijph/pogledi_na_prostor_javnih_vrtcev_in_osnovnih_sol_fa.pdf

21. stoletje - izzivi in ovire načrtovanja vrtcev v Sloveniji
Chapter in a collection

BRIŠKI, Boris, GREGORSKI, Mojca. 21. stoletje - izzivi in ovire načrtovanja vrtcev v Sloveniji. V: BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija (ur.). Arhitektura in gradnja vrtcev : strokovni seminar, Ljubljana, zbornik povzetkov konference, [COBISS.SI-ID 2318716]

Chameleon : flexible kindergarten
Publication

GREGORSKI, Mojca, LAŠIČ, Matic, KAJZELJ, Miha. Chameleon : flexible kindergarten, publikacija, [COBISS.SI-ID 261157376]

Artistic activity

Športni center Trebelno in dozidava šole
Project
2018

Športni center Trebelno in dozidava šole, avtorici: Mojca Gregorski, Martina Ferfila

Vrtec Kamnitnik, Škofja Loka
Project
2018

Avtorji: Mojca Gregorski, Miha Kajzelj, Matic Lašič, realizacija

Dozidava in novogradnja Glasbene šole Šoštanj
Project
2018

Avtorji: Mojca Gregorski, Miha Kajzelj, Matic Lašič, realizacija

Vrtec Poljčane
Project
2014

Avtorji Mojca Gregorski, Miha Kajzelj, Matic Lašič, realizacija

Prenova dvorca Sternthal, Kidričevo
Project
2014

Realizacija; avtorici: Mojca Gregorski, Katja Paternoster

Skandinavska hiša, Kurešček
Project
2014

Avtorja: Mojca Gregorski, Miha Kajzelj, realizacija