Soseska nad vodo: uporaba modro-zelene infrastrukture pri razvoju poplavnega juga Ljubljane

Nina Beganović

  • Študijski programi
    Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)
  • Študijsko leto
    2021/22

Diplomska naloga se ukvarja z aplikacijo protipoplavnih ukrepov in modro-zelene infrastrukture v načrtovano sosesko na poplavnem območju. Načrti za sosesko so nastali pod mentorstvom prof. dr. Alenke Fikfak pri predmetu Urbanistično projektiranje 3, naloga pa je nastala še pod somentorstvom izr. prof. dr. Nataše Atanasove, asist. dr. Janeza Petra Groma in asist. Kristjana Lavtižarja. Območje obdelave se nahaja na jugu Ljubljane, ob Barjanski cesti, in je zaradi svojih pedoloških in hidroloških značilnosti poplavno ogroženo. Prek naloge odpiram vprašanje odnosa med mestom in vodo ter vzpostavljam povezavo med globalnimi podnebnimi spremembami ter vse pogostejšimi ekstremnimi poplavnimi dogodki. Predlagam ukrepe in rešitve, ki bi prispevali k zmanjšanju škodljivih pritiskov urbanega okolja na vodni krog ter istočasno zmanjšali nevarnost, ki jo za mestno prebivalstvo predstavljajo poplave. Ključni del rešitve je umeščanje modro-zelene infrastrukture na nivo posameznih stavb, ulic ter celotne soseske.