Narava zdravi : idejna zasnova rehabilitacijskega centra na Livadi v Ljubljani

Mina Mejač

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2023/24

Zaradi hitrega tempa življenja, v katerem bivamo, nas življenje vodi skozi preizkušnje, ki nas zaznamujejo skozi življenje. Bolezni in poškodbe ob katerih potrebujemo zdravniško pomoč, so postale del našega življenja. Problem zdravstvene oskrbe narašča po vsem svetu, zato je potreben drugačen in bolj inovativen pristop.

Skozi čas se je izboljševala tehnologija za izvajanje različnih vrst terapij, ustanove, kjer poškodovanci bivajo, pa so ostale enake. Večina ustanov deluje bolnišnično, zato se obiskovalci nočejo vračati v rehabilitacijske centre. Temni in dolgi hodniki, deljene sobe, malo svetlobe in neurejeni skupni prostori – to v današnjem času predstavljajo rehabilitacijski centri po Sloveniji.

Magistrska naloga je poizkus prilagoditve rehabilitacijskega centra, ki temelji na povezovanju samega programa z naravo in zadovoljstvu obiskovalcev, ki se v centru počutijo kot doma.

Večina rehabilitacijskih ustanov je razpršenih po Sloveniji. Manj se jih nahaja v Ljubljani, kjer je največ prebivalcev. Zaradi oddaljenosti od mestnega središča se veliko poškodovancev, ki jim priporočajo rehabilitacijo, ne odloči za obisk zdravilišč. Kajti za marsikoga to predstavlja težavo zaradi odmika od družinskih članov, dela in osamljenosti v samem rehabilitacijskem centru.

Magistrsko delo obravnava lokacijo v Ljubljani, v bližini Livade, kjer je omogočen dostop v mestno jedro. Sam center stremi k temu, da ponuja možnost spremstva pacientov, stik z naravo in prijetno zasnovan prostor za druženje obiskovalcev.

Programsko se magistrsko delo osredotoča na inovativne načine zdravljenja pacientov po poškodbah. Vsi programi stremijo k povezovanju z naravo in ne poskušajo pričarati bolnišničnega vzdušja. Ob samem rehabilitacijskem centru se pojavi sklop stanovanjskih enot, ki so zasnovana z možnostjo sobivanja različnih generacij, ki si med seboj nudijo pomoč. Dodatni program se ob rehabilitacijskem centru pojavi zaradi možnosti sodelovanja programov in generacij. Starejši populaciji, ki biva v stanovanjih, rehabilitacijski center nudi terapije, ki so v neposredni bližini. Študenom, ki se izobražujejo o medicini ali fizioterapiji pa nudi obštudijsko delo, prakso ali samo pomoč starejšim.

Koncept urbanistične ureditve poveže vse programe, ki se v veliki meri navezujejo na zunanjo ureditev, ki nudi urejen prostor in hkrati ustvarja družabno iterakcijo.