Idejna zasnova skupnostne soseske v Ljubljani: fazna izvedba gradnje s slamo

Ognjen Kesar

  • Študijski programi
    Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)
  • Študijsko leto
    2021/22

Magistrska naloga obsega teoretični in projektni del. V magistrskem delu sem poskušal oblikovati sosesko zadružnega tipa, ki bi bila zgrajena iz slame v kombinaciji z lesom in drugimi naravnimi materiali, izključno lokalnega karakterja. Cilj je spodbuditi gradnjo s slamo in drugimi naravnimi materiali ter predstaviti načine gradnje neprofitnih stanovanj, dostopnih širši populaciji. Teoretični del obsega analizo obstoječega stanja območja, kjer je predvidena izgradnja naselja, in predlagane osnovne usmeritve njegovega razvoja. Poudarek je na raziskovanju načinov in metod gradnje s slamo, kjer se osredotočamo na dva različna načina gradnje. Obdelani in raziskani so naravni materiali in njihova uporaba v gradbeništvu ter osnovni principi in vrste trajnostne gradnje. Raziskujejo se zadružna stanovanja, dobri primeri zadružništva v svetu in možnosti reševanja stanovanjskih problemov s stanovanjskimi zadrugami. Na podlagi raziskav, analiz in strateških usmeritev je izdelan urbanistični projekt.