Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Idejna zasnova prenove in revitalizacije utrdbe San Michele v Puli

Matea Kanjer

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2022/23

Tema magistrskega dela je problematika vojaške arhitekture 19. stoletja v Istri. V Pulju je bil takrat pod vlado Avstro-Ogrske zgrajen obrambni sistem, ki je pomembno vplival na razvoj in oblikoval mesto, kot ga poznamo danes. Veliko vojaških objektov v Pulju in okolici je bilo dolgo časa pozabljenih in zanemarjenih, kar je povzročilo njihovo propadanje. V zadnjih nekaj letih narašča zanimanje za fortifikacijski sistem mesta in postavlja se vprašanje, kako integrirati takšne objekte v vsakdanje življenje prebivalcev mesta. V magistrskem delu je raziskana in predstavljena zgodovina utrdbe San Michele, njeno današnje stanje ter pristop k njeni prenovi in revitalizaciji. Koncept projekta temelji na ohranitvi obstoječega, odstranitvi poznejših, neustrezno dozidanih elementov in dopolnitvi starega z novim. Prostori utrdbe in novododana dvorana so obogateni z družabno-kulturnim programom, rekreacijski del pa je vkopan pod zemljo. Z novim posegom ni moten pogled na utrdbo, zato je sama še naprej neovirano predstavljena kot priča svojega časa.