prof. dr.
Aleš Vodopivec

univ. dipl. inž. arh.

Diplomiral je na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani pri prof. Edvardu Ravnikarju. Od leta 1978 do 1993 je bil samostojni arhitekt v svobodnem poklicu. Od leta 1993 je redno zaposlen na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Je gostujoči profesor in predavatelj na univerzah, mednarodnih simpozijih in strokovnih srečanjih doma in v tujini.

Je tudi avtor ali urednik knjig: Arhitektura Ljubljane, Ab, Ljubljana 1974 in 1978; Iz arhitekture (z J. Koželj) – Vprašanja umetnosti gradnje, Krt 48, Ljubljana 1987 in Hac Via, Ljubljana 1991; Edvard Ravnikar, Umetnost in arhitektura, Zbornik esejev, Slovenska matica, Ljubljana 2007; Edvard Ravnikar – Architect and Teacher (z R. Žnidaršič), Springer, Dunaj/New York 2010.

 

Nagrade in priznanja:

1990 -Plečnikova medalja

1990 – priznanje Piranesi

1991 – nagrada Prešernovega sklada

2000 – nagrada Piranesi, 2000

2001 – Plečnikova nagrada

2008 – Plečnikova medalja za publicistično delo

2010 – Plečnikova medalja za publicistično delo

2011 – Ernst A. Plischke Preis, Dunaj

2012 – Častni član ZAPS

2013 – Zlata plaketa Univerze v Ljubljani za pedagoško delo

2019 – Zlati svinčnik ZAPS,

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Moderna arhitektura s poudarkom na konstrukciji
Poglavje v zborniku
2016

VODOPIVEC, Aleš. Moderna arhitektura s poudarkom na konstrukciji = Architettura moderna con enfasi sulla construzione. V: GOLEŽ, Mateja (ur.), et al. Povezave: gradbeništvo, arhitektura, umetnostna zgodovina, umetnost = Connessioni: ingegneria civile, architettura, storia dell'arte, arte. 1. izd. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2016. Str. 69-79, ilustr. ISBN 978-961-94071-0-3. [COBISS.SI-ID 3858052]

Protislovne ocene slogovnih značilnosti Plečnikove arhitekture
Poglavje v zborniku
2015

VODOPIVEC, Aleš. Protislovne ocene slogovnih značilnosti Plečnikove arhitekture. V: LAVRIČ, Ana (ur.), LAZARINI, Franci (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.). Patriae et orbi : essays on Central European art and architecture = študije o srednjeevropski umetnosti : festschrift in honour of Damjan Prelovšek = jubilejni zbornik za Damjana Prelovška. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2015. Str. 189-196, 788. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-254-873-5. [COBISS.SI-ID 3284612]

Arhitekturna ustvarjalnost med sanjami in resničnostjo
Poglavje v zborniku
2014

VODOPIVEC, Aleš. Arhitekturna ustvarjalnost med sanjami in resničnostjo. V: SIMONITI, Iztok (ur.). Ustvarjalnost. Ljubljana: Slovenska matica, 2014. Str. 19-31. ISBN 978-961-213-248-4. [COBISS.SI-ID 3169668]

dvard Ravnikar's architecture : locally adjusted modernism
Poglavje v zborniku
2010

VODOPIVEC, Aleš. Edvard Ravnikar's architecture : locally adjusted modernism. V: VODOPIVEC, Aleš (ur.), et al. Edvard Ravnikar : architect and teacher. Wien; New York: Springer, cop. 2010. Str. 15-32, ilustr. ISBN 978-3-211-99203-6. [COBISS.SI-ID 2337412]

Nekatera vprašanja arhitekturnega zgodovinopisja
Poglavje v zborniku
2008

VODOPIVEC, Aleš. Nekatera vprašanja arhitekturnega zgodovinopisja. V: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ur.), MALEŠIČ, Martina (ur.), KLEMENČIČ, Matej (ur.). Arhitekturna zgodovina. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Zavod za gradbeništvo Slovenije. 2008, str. [18]-27, ilustr. ISBN 978-961-237-437-2. [COBISS.SI-ID 2561156]

Umetniška dejavnost

Telovadnica Stražišče, Kranj
Projekt
2018

Stanovanjski kompleks Urbane vile, Maribor
Projekt
2007

Objekti pokopališča Srebrniče, Novo mesto
Projekt
2000

Depandansa hotela Jezero, Ribčev Laz, Bohinj
Projekt
1990