Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Idejna zasnova Centra za starejše pri Šmarjeških Toplicah

Urška Uršič

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2021/22

Povprečna starost prebivalcev Slovenije stalno narašča, tako kot tudi pričakovana dočakana starost. Posledično se v družbi pojavlja starostna skupina starejših po upokojitvi, ki jih čaka še veliko let aktivnega in kvalitetnega življenja. Sčasoma zaradi prevelikih stanovanj in neprimernih bivalnih pogojev, izgube svojcev, osamljenosti, ter visokih stroškov bivanja, marsikdo pride do čustvene stiske in zdravstvenih težav. Domovi za ostarele nato postanejo zasilna opcija za oskrbo starostnikov, selitev v dom pa velikokrat spremlja nezadovoljstvo in občutek izgube svobode in samostojnosti. Magistrska naloga predstavlja sosesko za starejšo populacijo, kjer je poudarek na aktivnem staranju tako na fizičnem, kot tudi mentalnem področju. Z alternativno opcijo bivanja se nagovarja predvsem “mlade starejše” po šestdesetem letu starosti, in vabi k spremembi življenjskega okolja zaradi izbire, ne pa zaradi nuje. S pomočjo samostojnih oskrbovanih stanovanjskih enot, dnevnega varstva starostnikov, ter javnega programa tudi za zunanje obiskovalce, se ustvari novi Center za starejše. Z umestitvijo na lokacijo pri Šmarjeških Toplicah se poleg že obstoječega programa, ki ga ponujajo Toplice, doda kvalitetne prostore bivanja ter dodatnega programa za zdravo in aktivno življenje na ruralnem območju v stiku z naravo. Rezultat je okolje, ki omogoča samostojnost in svobodo, ter bivanje v skupnosti enakomislečih.