Gradnja stanovanjskih sosesk ob hrupnih območjih na primeru Reber pri Škofljici

Urša Tomažin

  • Študijski programi
    Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)
  • Študijsko leto
    2023/24

Skozi diplomsko delo obravnavam območje naselja Reber pri Škofljici, ki leži ob železniški progi na poplavnem območju. Onesnaženo je s hrupom in ogroženo s poplavami, a je v občinskem načrtu predvideno za pozidavo. Z izdelavo urbanističnih analiz območja sem si določila nastavke za nadaljnjo načrtovanje stanovanjske soseske. Z analizo tipologije stanovanjskih stavb sem izbrala ustrezne tipe stavb za načrtovanje soseske, ki se prilagaja neugodnim danostim v območju.