Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Center mladih : idejna zasnova prenove Ukmarjeve vile v Litiji

Emilija Meserko

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2022/23

Magistrsko delo se skozi prenovo Ukmarjeve vile na Ponoviški cesti 12 ukvarja s problematiko prostorov za mlade v Litiji. Naloga raziskuje obstoječe stanje in potrebe preko participativnih procesov, v katere vključuje mlade in uporabnike prostorov obravnavanega objekta ter njegove okolice. V samem procesu participacije že prepoznava del rešitve in proces vzpostavljanja prostora. Vila, s katero že danes delno upravlja Mladinski center Litija (MC Litija), postane center za mlade in stičišče mladinskih organizacij v kraju. Kot ključno povezovalno organizacijo se poleg MC Litija prepozna Klub litijskih in šmarskih študentov (KLIŠE), ki postane upravljalec dela prenovljenih prostorov, s poudarkom na soupravljanju prostorov in sodelovanju s preostalimi mladinskimi organizacijami. Prenova vzpostavi bolj korekten odnos do kulturne dediščine in omogoča prilagajanje stavbe novemu programu in potrebam programov v prihodnosti ter ji tako omogoči, da ostaja vitalen del mesta. To se dosega tudi preko jasnejše povezave z mestom in nivojem reke, s čimer ustvarja pestrejše zunanje prostore, dostopne vsem. Vključevanje uporabnikov je predvideno tudi v procesu oblikovanja projekta. Ti oblikujejo dele prostorov, ki se lahko v prihodnosti, ravno zaradi načina njihove izgradnje, enostavno spreminjajo in prilagajajo novim potrebam.