Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Prepis iz izrednega na redni študij

Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)

Študenti se lahko prepišejo iz izrednega magistrskega študija Urbanizem na redni študij, če izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik.

Za prepis je potrebno v ŠIS-u izpolniti »Vlogo za prepis iz izrednega na redni študij« in jo nasloviti na Komisijo za študijske zadeve.

Vlogo za prepis lahko oddajo samo študenti, ki še niso izkoristili pravice do ponovnega vpisa ali prepisa iz drugega študijskega programa na rednem študiju.