Napredovanje v višji letnik

Doktorski študijski program Arhitektura (DRŠA)

Pogoji za napredovanje v višji letnik (v skladu z akreditiranim študijskim programom)

Iz 1. v 2. letnik

  • Opravljen splošni modul, 
  • opravljena pisna in ustna predstavitev načrta doktorskega študija; predstavitev je pozitivna, ko načrt študija odobrita Komisija za doktorski študij in Senat UL FA in
  • zbranih najmanj 45 ECTS iz prvega letnika.

Iz 2. v 3. letnik

  • Opravljen arhitekturni in interdisciplinarni modul, 
  • opravljena pisna in ustna predstavitev teme doktorske disertacije; predstavitev je pozitivna, ko temo odobrijo Komisija za doktorski študij, Komisija za spremljanje doktorskega študenta ter Senat UL FA, 
  • odobrena tema doktorske disertacije na Univerzi v Ljubljani in
  • zbranih najmanj 60 ECTS. 

Iz 3. v 4. letnik

  • Opravljena predstavitev vmesnih rezultatov raziskovalnega dela na doktorskem seminarju/konferenci in
  • zbranih najmanj 120 ECTS.

Pogoji za mirovanje statusa študenta

Študent/-ka lahko zaprosi za mirovanje statusa, v kolikor zaradi opravičljivih razlogov ni bil zmožen/-na opravljati študijskih obveznosti. Upoštevajo se: invalidnost, bolezen (potrdilo osebnega zdravnika, ki izkazuje vsaj polletno nezmožnost študija v zadnjem študijskem letu), materinstvo v zadnjih treh študijskih letih, družinske in socialne okoliščine v zadnjem študijskem letu (mnenje Centra za socialno delo glede nezmožnosti za študij), status vrhunskega športnika ali vrhunskega umetnika v zadnjem študijskem letu. O izjemnem vpisu odloča Komisija za doktorski študij UL FA.