Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

12. Odločil sem se za vpis, kakšni so pogoji?

V Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA) se lahko vpiše:

  • kdor je opravil splošno maturo;
  • kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: aranžerski tehnik, avtoservisni tehnik, ekonomski tehnik, elektrotehnik, fotografski tehnik, gastronomija, gastronomija in turizem, gastronomski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, geodetski tehnik, geotehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, metalurški tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, plovbni tehnik, predšolska vzgoja, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik oblikovanja, tehnik optik, tehnik računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil, zobotehnik, živilsko prehranski tehnik in izpit iz splošne mature iz predmeta matematika; če je kandidat ta predmet že opravil na poklicni maturi, pa iz predmeta tuji jezik splošne mature;
  • kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus sposobnosti za študij arhitekture.

Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je vpisnih mest, so pogoji za vpis na študij arhitekture naslednji: uspeh pri preizkusu sposobnosti za študij arhitekture 75 % točk (preizkus likovne in prostorske nadarjenosti 37,5 %, razgovor s kandidatom 37,5 %)  +  splošni uspeh pri splošni maturi, oziroma pri zaključnem izpitu ali pri poklicni maturi 12,5 % točk  +  splošni uspeh v 3. in 4. letniku 12,5 % točk.

Na Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU) se lahko vpiše:

  • kdor je opravil maturo;
  • kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: aranžerski tehnik, avtoservisni tehnik, ekonomski tehnik, elektrotehnik, fotografski tehnik, gastronomija, gastronomija in turizem, gastronomski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, geodetski tehnik, geotehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, metalurški tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, plovbni tehnik, predšolska vzgoja, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik oblikovanja, tehnik optik, tehnik računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil, zobotehnik, živilsko prehranski tehnik in izpit iz splošne mature iz predmeta matematika; če je kandidat ta predmet že opravil na poklicni maturi, pa iz predmeta tuji jezik splošne mature;
  • kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti za študij urbanizma.

Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je vpisnih mest, so pogoji za vpis na študij urbanizma naslednji: uspeh pri preizkusu sposobnosti (80 %) točk  +  splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu (10 % točk)  +  splošni uspeh v 3. in 4. letniku (10 % točk).