Raziskovanje v umetnosti I

 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   30
  • Seminar
   45
  • Samostojno delo
   75

Raziskovanje v umetnosti I nudi doktorandu na začetni stopnji reflektirani in sistematični uvid v metodološko naravo in metodološke posebnosti raziskovalnega dela na področju umetnosti. V tem pogledu je predmet vsebinsko zasnovan kot propedevtika predmeta Raziskovanje v umetnosti II, katerega temeljni nameni so aplikativne, tj. področnospecifične narave.

Predmet nudi doktorandu uvid v interno naravo fenomenov, kakršni so: problemska situacija, formuliranje raziskovalnih problemov in hipotez, načrtovanje in izvedba individualnega umetniškega raziskovalnega projekta, evalvacija raziskovalnih rezultatov, prezentacija raziskovalnih rezultatov v strokovni javnosti itd. Predmet opravljajo študentje vseh področij programa.