(2.1 IM) Izbrani primeri iz zgodovine arhitekture in konstrukcij

 • Študijski program
 • Letnik študija in semestri
  2. letnikpoletni semester, zimski semester
 • Vrsta predmeta
  izbirni
 • Število kreditnih točk po sistemu ECTS
  5
 • Univerzitetna koda predmeta
  537
 • Modul
  Interdisciplinarni modul
 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   7
  • Samostojno delo
   118
 • Jezik
  Slovenščina