doc. dr.
Lara Slivnik

univ. dipl. inž. arh.

Lara Slivnik je bila rojena leta 1968 v Ljubljani. Po končani Srednji naravoslovni šoli se je leta 1987 vpisala na Fakulteto za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Kot študentka je bila pet let demonstratorka pri predmetu predstavitvene tehnike in sodelovala na štirih skupinskih razstavah študentov arhitekture, od tega sta bili dve v tujini. Diplomirala je leta 1993 z nalogo Veleposlaništvo pri prof. Dušanu Moškonu. Enoletno pripravništvo je opravila na Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije. Na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani se je zaposlila leta 1994 kot asistentka stažistka, asistentka je postala leta 1996. Sodelovala je pri organiziranju in izvedbi več mednarodnih delavnic. Doktorsko disertacijo z naslovom Zgradbe svetovnih razstav: konstrukcija, arhitektura, urbanizem, oblikovanje je zagovarjala leta 2007, mentor je bil prof. dr. Jože Kušar. V naziv docentka za področje arhitekture je bila prvič izvoljena leta 2008.

Je nosilka izbirnega predmeta konstrukcijski sistemi, kot asistentka sodeluje pri predmetu Konstruiranje in dimenzioniranje. Je učitelj – tutor za študente s posebnimi potrebami na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Od leta 2001 je zaposlena s štiriurnim delovnim časom.

Na javnem natečaju Barjanska cesta v Ljubljani je kot edina avtorica prejela poseben odkup, za študentski natečaj Ambasada ali konzularno predstavništvo v Ljubljani pa nagrado v spomin Jožetu Plečniku iz fundacije Janeza Hacina. Leta 2008 je za doktorsko disertacijo prejela mednarodno nagrado 7th Trimo Research Awards. Dvakrat so pod njenim mentorstvom študenti prejeli nagrado na mednarodnem natečaju Trimo Urban Crash Competition, in sicer leta 2011 in 2013.

Objavila je več izvirnih in preglednih znanstvenih člankov. Poleg tega je napisala še več kratkih prispevkov, strokovnih in poljudnih člankov in končnih poročil o rezultatih raziskav. Udeležila se je mednarodnih delavnic, sodelovala pri organizaciji in izvedbi mednarodnih seminarjev ter souredila zbornik. Od leta 1998 se redno udeležuje zborovanj Gradbenih konstruktorjev Slovenije, kjer je sama, skupaj z mentorjem ali s sodelavci objavila prispevke s področja zgodovine konstrukcij. Sodeluje tudi na mednarodnih konferencah, kjer predstavlja zgodovino pomembnejših konstrukcij iz Slovenije: An overview of mushroom structures in Slovene Structuralism, A prefabricated cast iron three-hinged arch bridge in Ljubljana, Three-hinged structures in a historical perspective, The seismic isolation of the first skyscraper in Ljubljana, Slovenia, Recommendations for universal design of outdoor leisure and recreational areas, History and classification of three-hinged arch bridges, Metamorphosis of the Hradecky Bridge, Hradecky Bridge: a story 150 years old bridge from five perspectives in The distinction between mushroom and umbrella structures in Slovene architecture.

Iz programa CEEPUS je dobila enomesečno štipendijo za obisk Fakultete za arhitekturo Tehnične Univerze v Gradcu. Iz programa Erasmus teaching programme je prejela štipendijo za obisk Univerze za tehnologijo in ekonomijo v Budimpešti, kjer je imela predavanje Three-hinged bridges: structural system, history and case study.

Je članica mednarodnih združenj Construction History Society, International Association of Structures and Architecture in slovenskega Društva gradbenih konstruktorjev Slovenije. Opravlja recenzentsko delo za mednarodne revije in konference.

V prostem času slika na svilo, prvo samostojno razstavo 28 slik je imela v juniju leta 2008 na Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo.

Zaposlena je kot invalid II. kategorije s štiriurnim delovnim časom.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Kako je nastal jugoslovanski paviljon v Montrealu
Poglavje v zborniku
2016

SLIVNIK, Lara. Kako je nastal jugoslovanski paviljon v Montrealu. V: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ur.). Arhitektura in politika. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. Str. 119-129, ilustr. Zbirka Arhitekturna zgodovina, št. 3. ISBN 978-961-237-919-3. ISSN 2536-3182. [COBISS.SI-ID 3476100]

Yugoslavia at the Montreal Expo 67 : the architectural competition and the pavilion
Poglavje v zborniku
2015

SLIVNIK, Lara. Yugoslavia at the Montreal Expo 67 : the architectural competition and the pavilion. V: SZÉKELY, Miklós (ur.). Ephemeral architecture in Central-Eastern Europe in the 19th and 20th centuries. Paris: L'Harmattan, 2015. Str. 281-296, ilustr. ISBN 978-2-343-07232-6. [COBISS.SI-ID 3417476]

Potovanja Hradeckega mostu po Ljubljani
Poglavje v zborniku
2014

SLIVNIK, Lara, BRATE, Tadej. Potovanja Hradeckega mostu po Ljubljani. V: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ur.), MALEŠIČ, Martina (ur.). Arhitekturna zgodovina 2. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2014. Str. 146-156, ilustr. ISBN 978-961-237-628-4. [COBISS.SI-ID 2990724]

The bearings of the Hradecky Bridge in Ljubljana
Znanstveni članek
2013

SLIVNIK, Lara. The bearings of the Hradecky Bridge in Ljubljana. Der Stahlbau. Dez. 2013, jg. 82, h. 12, str. 921-923, ilustr. ISSN 0038-9145. DOI: 10.1002/stab.201310121. [COBISS.SI-ID 2954628]

Joseph Paxton: Kristalna palača 1851.-1854.-1936. : značaj arhitektonskog natječaja, montažne konstrukcije i novog tipa društvenog prostora
Znanstveni članek
2004

SLIVNIK, Lara. Joseph Paxton: Kristalna palača 1851.-1854.-1936. : značaj arhitektonskog natječaja, montažne konstrukcije i novog tipa društvenog prostora = Joseph Paxton: Crystal palace 1851-1854-1936 : the impact of architectural competition, prefabricated structure and new type of public space. Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam. 2004, vol. 12, no. 1, str. 47-67, ilustr. ISSN 1330-0652. [COBISS.SI-ID 1689988]