Upravljanje in razvoj sistema kakovosti

Aktivna uporaba spletnega Semaforja spremljanja programa dela UL FA

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Izboljšanje zanke kakovosti
 • Odgovornost
  Komisija za kakovost, komisija za promocijo
 • Odgovorna oseba
  člani komisije za kakovost
 • Rok izvedbe
  december 2022 - celo leto

Priprava akcijskega načrta izboljšanja trajnostnega ravnanja z energijo, viri in odpadki na UL FA

 • Status
  v izvajanju
 • Cilji projekta
  Izboljšanje zanke kakovosti
 • Odgovornost
  Vodstvo UL FA
 • Odgovorna oseba
  dekan UL FA
 • Rok izvedbe
  april 2023 do maj 2023