Prenos in uporaba znanja

Izdelava promocijskega gradiva arhitekturnih in urbanističnih delavnic, aktivna komunikacija s potencialnimi naročniki

 • Status
  v izvajanju
 • Cilji projekta
  Izvajanje razvojnih in raziskovalnih projektov za naročnike
 • Odgovornost
  Dekanat UL FA, Komisija za promocijo UL FA
 • Odgovorna oseba
  Vodja Dekanata Slavica Simonović
 • Rok izvedbe
  januar 2023 do februar 2023

Izvedba interdisciplinarnih študijskih in projektnih delavnic v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in drugimi institucijami

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Vključevanje študentov v prenos znanja in sodelovanje z okoljem, Tesnejše sodelovanje z drugimi institucijami
 • RSF cilji
  A1.1
 • Naziv ukrepa RSF
  • na raziskovanju utemeljen študij
 • Odgovornost
  Nosilci predmetov Projektiranje in Urbanistično projektiranje
 • Odgovorna oseba
  mentorji vseh seminarskih skupin UL FA
 • Rok izvedbe
  JUNIJ 22 /

Izvedba več interdisciplinarnih študijskih in projektnih delavnic v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in drugimi institucijami

 • Status
  v izvajanju
 • Cilji projekta
  Vključevanje študentov v prenos znanja in sodelovanje z okoljem, Tesnejše sodelovanje z drugimi institucijami
 • Odgovornost
  Nosilci predmetov Projektiranje in Urbanistično projektiranje
 • Odgovorna oseba
  mentorji vseh seminarskih skupin UL FA
 • Rok izvedbe
  junij 2022

Vzpostavitev digitalnega repozitorija gostujočih predavanj na UL FA

 • Status
  v pripravi
 • Cilji projekta
  Povezovanje z uporabniki znanja preko kakovostnih ponudb programov vseživljenjskega izobraževanja
 • Odgovornost
  Komisija za prenovo spletne strani
 • Odgovorna oseba
  Miha Munda, Tadej Glažar
 • Rok izvedbe
  MAREC 22 /

Zaključna razstava študijskih del vseh študentov UL FA

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Spremljanje kakovosti na umetniškem področju
 • Odgovornost
  Skupina za razstavno dejavnost UL FA, nosilci predmetov Projektiranje in Urbanistično projektiranje
 • Odgovorna oseba
  Komisija za pomocijo, asist. Anja Vidic, tajništvo UL FA
 • Rok izvedbe
  maj 2022 do junij 2022