Načrtovanje ravnanja s stvarnim premoženjem

Izdelava investicijske dokumentacije za gradnjo Zahodnega krila UL FA

 • Status
  preložen
 • Cilji projekta
  Nadaljevanje prostorskega razvoja
 • Odgovornost
  vodstvo UL FA, posebej imenovana delovna skupina
 • Odgovorna oseba
  dekan UL FA
 • Rok izvedbe
  februar 2023 do september 2023

Priprava projektne dokumentacije, razpis za izvedbo in izvedba klimatizacije

 • Status
  v pripravi
 • Cilji projekta
  Nadaljevanje prostorskega razvoja
 • Odgovornost
  Komisija za investicijsko vzdrževanje UL FA, vodstvo UL FA
 • Odgovorna oseba
  izr. prof. mag. Polona Filipič
 • Rok izvedbe
  februar 2023 do julij/avgust 2023

Začetek aktivnosti načrtovanja investicije gradnje prizidka k UL FA, izvedba internega anketnega natečaja, začetek izdelave investicijske dokumentacije

 • Status
  preložen
 • Cilji projekta
  Nadaljevanje prostorskega razvoja
 • Odgovornost
  vodstvo UL FA, posebej imenovana delovna skupina
 • Odgovorna oseba
  dekan UL FA
 • Začetek obveščanja
  JULIJ 22 /
 • Rok izvedbe
  DECEMBER 22 /