Preizkus sposobnosti za študij urbanizma

Preizkus sposobnosti za vpis v štud. leto 2022/23

  • Objavljeno
    16. 6. 2022
  • Rubrika
    Študij UŠU Vpis UŠU

Preizkus sposobnosti za študij urbanizma bo potekal v prostorih Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljubljana v četrtek, 7.7.2022.

Kandidati, ki so se prijavili v prvem prijavnem roku, bodo obvestilo o preizkusu sposobnosti za študij urbanizma in položnico prejeli po elektronski pošti.

Kandidati, ki jim je UL v prijavno-sprejemnem postopku dodelila status študenta s posebnimi potrebami, naj prošnjo za prilagoditev preizkusa sposobnosti, pošljejo najkasneje do petka, 1. julija 2022 na mojca.rozman@fa.uni-lj.si.