Intensive Study Programme

Granada 21.10.-25.10.2024

  • Objavljeno
    27. 6. 2024
  • Rubrika
    Delo Delavnice Splošno

Intensive Interdisciplinary Studies in Developing Cities for People

Študente urbanizma in arhitekture vabimo k prijavi na mednarodno delavnico v okviru projekta Sustainable Accesible Future Environments (SAFE). Več o vsebini projekta https://eusafe.fa.uni-lj.si/

(o delavnicah podstran activities, vsebine Work package 4 – Future Scenarios & Guidelines).

Prijavijo se lahko vsi študentje študijev EMŠA, UŠU, MŠU, ki bodo imeli v štud. letu 2024/25 status redno vpisanega študenta.

Izbranih bo 5 študentov, ki bodo sodelovali na mednarodni delavnici v Granadi, Španiji. V okviru porjketa SAFE  jim bodo kriti stroški poti in bivanja.

Za prijavo oddajte osebno mapo (portoflio) in motivacijsko pismo (zakaj vas sodelovanje na tej delavnici zanima).

Datum za prijave je 8.7.2024, na naslov alenka.fikfak@fa.uni-lj.si

Izbor bo opravljen v okviru skupine SAFE UL FA.

O izboru bodo vsi prijavljeni obveščeni do 12.7.2024.

Za podrobna vprašanja je vodja projekta: prof. dr. Alenka Fikfak alenka.fikfak@fa.uni-lj.si (preko e-sporočila tudi oddaja prijave).

Sodelovanje na delavnici bo priznano v okviru izbirnega predmeta Interdisciplinarne študije na področju razvoja mest za ljudi, nosilka predmeta: prof. dr. Alenka Fikfak, 5 kreditnih točk (MŠU) ali izbirnega predmeta EMŠA, UŠU.