Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Poletna šola trajnostne dediščine Univerze v Ljubljani 2022

Interdisciplinarni medfakultetni inštitut Univerze v Ljubljani za trajnostno varstvo dediščine organizira mednarodno in interdisciplinarno poletno šolo.

  • Objavljeno
    26. 5. 2022
Poletna šola trajnostne dediščine Univerze v Ljubljani 2022

Dediščina v mestu: antagonizmi, prisvajanja in dediščinske skupnosti
Urban Heritage: Antagonisms, Appropriations, and Heritage Communities

Osrednja tema bo z interdisciplinarnim pristopom analizirati stanje dediščine in odnos do nje v urbanem prostoru, da bi s pomočjo GIS orodij ustvariti bazo in referenčni primer za nadaljnje raziskave in posege v kompleksnih in heterogenih urbanih okoljih.

Prijava:
Podaljšan rok za prijave  je do vključno 5. junija 2022