Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Marie Curie – ERA podoktorska štipendija Fakulteti za arhitekturo

Na razpisu Evropske komisije HORIZON-MSCA-2022 je avstrijska raziskovalka dr. Sanela Pansinger s projektom HUBCITIES pridobila podoktorsko štipendijo za dvoletni raziskovalni projekt na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Mentorica raziskovalke je dr. Lucija Ažman Momirski s Katedre za zgodovino, teorijo in prenovo. Glavni namen projekta je oblikovati nov pristop k trajnostnemu prostorskemu razvoju območij letališč in pristanišč z vključevanjem občanske znanosti v urbanistično načrtovanje. Projekt se navezuje na enajsti cilj trajnostnega razvoja: Trajnostna mesta in skupnosti.

  • Objavljeno
    28. 9. 2023
Marie Curie - ERA podoktorska štipendija Fakulteti za arhitekturo