Nizozemska 2022

  • Študijsko leto
    2021/22

Udeleženci:

izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski, asist. dr. Tomaž Berčič, asist. dr. Andrej Mahovič, Matea Atanasoska, Barbara Avbelj, Jaša Benčič, Zala Benedičič, Iva Božičević, Robin Jeram, Jure Marc, Filip Skeledžić, Marko Stavrev, Matic Uranič, Nikola Zatezalo