Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Zagovori zaključnih del: junij II

Objava zagovorov zaključnih del v Galeriji

  • Datum in čas
    06. 6. 2022 ob 9:00
  • Lokacija
    Galerija
  • Organizator
    UL FA

Fakulteta za arhitekturo razpisuje zagovore magistrskih zaključnih del na enovitem magistrskem študiju Arhitektura

9:00

Ana Florjanovič: Idejna zasnova centra domače in umetnostne obrti v Škofji Loki

Mentor: prof. Mihael Dešman
Somentorica: doc. Vlatka Ljubanović

9:45

Paolo Turčić: KAMP TIHA: Idejna zasnova arhitekturno- urbanistične ureditve družinskega kampa v Šilu na otoku Krku

Mentor: doc. Mitja Zorc

10:30

Bernarda Vidmajer: Čutiti čuteče: Idejna zasnova zavetišča za male živali v Novem mestu

Mentor: doc. Mitja Zorc

Povezave